De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met hun lidinstellingen Karakter, Pluryn, de Bascule en ’s Heeren Loo. De werkgroepen worden bemand door jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn direct bij het initiatief betrokken. De vaste bezetting van Kajak bestaat uit...

Wouter Groen, programmaleider
Wouter Groen is programmaleider van Academische Werkplaats Kajak en is als kinder- jeugdpsychiater werkzaam bij Karakter waar hij voor de zorglijn licht verstandelijke beperking (LVB) werkt. Daarnaast is hij als senior onderzoeker verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum St. Radboud en het Donders Centre for Cognitive Neuroscience in Nijmegen, waar hij zich bezighoudt met de werking van de hersenen en functionele MRI bij kinderen met autisme.   
Karlijn zwart wit Karlijn Offergelt, programmacoördinator
Karlijn Offergelt is programmacoördinator van Academische Werkplaats Kajak. Daarnaast is ze bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkzaam als event manager. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van congressen en bijeenkomsten. Ook werkt ze mee aan diverse projecten binnen het kenniscentrum. Karlijn is afgestudeerd aan de Master Social & Cultural Anthropology, waar ze onderzoek heeft gedaan naar (adoptie)kinderen met special needs. Na haar afstuderen werkte zij een jaar in China en vervolgens bij een internationale adoptie organisatie waar ze bemiddelaar was. 
Mischa Vreijsen, bureaumedewerker
Mischa Vreijsen is de spin in het web en heeft de administratieve touwtjes binnen de Academische Werkplaats Kajak in handen. Zij is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht faculteit Communicatiesystemen en 14 jaar werkzaam in de Gehandicaptenzorg, eerst bij Lijn5 en vervolgens voor de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB. 
Ilse Tamrouti zwart wit Ilse Tamrouti, directeur
Ilse Tamrouti is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats Kajak en is directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij studeerde orthopedagogiek en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna werkte zij als universitair docent, onderzoeker en leidinggevende in de zorg (Hoenderloo Groep) en in het onderwijs (Radboud universiteit, Fontys Hogescholen). Ilse Tamrouti wil jeugdhulp, wetenschap, gemeentes en onderwijs met elkaar verbinden. Ze maakt zich hard voor de kwaliteit van zorg voor jeugd en hun gezinnen. Richtpunt daarbij is om jeugdigen te versterken en hen regie (terug) te geven op hun eigen toekomst.
Dirk Verstegen, directeur
Dirk Verstegen is lid van het dagelijks bestuur van Academische Werkplaats en is directeur van het Landelijk Kenniscentrum LVB en van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Hij studeerde aan de faculteit sociale wetenschappen in Utrecht, publiceert regelmatig over mensen met een LVB en maakt zich sterk voor de behandeling en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.