Nieuws

AW Kajak werkgroepleden Onderzoek & Ontwikkeling krijgen 1,5 miljoen euro voor 8 jaar onderzoek!

Er is weinig onderzoek gedaan voor en met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarom is er dringend meer onderzoek nodig naar psychische problemen bij deze groep. De DSM-5 (waarin alle psychische aandoeningen worden beschreven) omschrijft een licht verstandelijke beperking als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis waarbij beperkingen bestaan in het verstandelijk en zelfredzaam functioneren.

Geen betrouwbare cijfers

In Nederland bestaan geen betrouwbare cijfers over het aantal jeugdigen met een LVB. Ook is er nauwelijks informatie over risico- en beschermende factoren die het functioneren beïnvloeden. Hoewel er in Nederland grote, toonaangevende bevolkingsonderzoeken en klinische cohorten bestaan met geschikte gegevens om hier zicht op te krijgen.

In het nu gehonoreerde project zullen onderzoekers data uit deze studies gaan bundelen en analyseren. De uitkomsten zullen worden gebruikt om in een nieuwe groep jongeren met een LVB behandeling te optimaliseren en monitoren met innovatieve, persoonsgerichte methode: de app iamYu. iamYu dingt momenteel mee naar de medische inspiratorprijs 2019.

De projectaanvraag is gehonoreerd binnen de ZonMw-subsidieoproep ‘Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg’. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Academische Werkplaats Kajak (in het bijzonder dr. Mariëlle Dekker en dr. Wouter Groen), hoofdaanvrager prof. dr. Roy Otten (Radboud Universiteit, Pluryn), projectleider dr. Nanda Rommelse (Radboudumc, Karakter), mede projectleider dr. Catharina Hartman (UMCG), bovengenoemde klinische instellingen en toonaangevende bevolkingsonderzoeken, en belangenorganisaties Zorgbelang Inclusief, LFB, en patiëntvereniging KansPlus.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met:

Roy Otten, Royotten[at]pluryn.nl

Nanda Rommelse, Lambregts-Rommelse[at]radboudumc.nl

Meer weten over de Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling van de Academische Werkplaats Kajak? Neem contact op met

Marielle Dekker, m.dekker[at]awkajak.nl

Wouter Groen, w.groen[at]awkajak.nl

Aankondiging DIDS project door ZonMw