Nieuws

3 juni 2021 nieuwe datum congres LVB & Psychiatrie: Samen op Koers! Save this new date!

Op dit 2de AW Kajak Congres LVB & Psychiatrie: Samen op Koers! laten we zien welke koers we varen wat betreft het bundelen en ontwikkelen van kennis op het gebied van LVB en psychiatrie.

We besteden natuurlijk aandacht aan het grootschalige en longitudinale onderzoek naar de prevalentie en het beloop van psychopathologie en de behandeleffecten bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB, waar we als AW Kajak nauw bij betrokken zijn.

In verschillende workshoprondes gaan werkgroepleden van de AW-Kajakwerkgroepen in gesprek over hun bevindingen die geleid hebben tot mooie handreikingen toegespitst op jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB over cognitieve gedragstherapie, middelengebruik en verslaving, traumagerelateerde problemen, psychofarmaca, wilsbekwaamheid, en hechtingsgerelateerde problematiek.

Het definitieve programma met inschrijfmogelijkheid volgt begin 2021.