Nieuws

Academische Werkplaats Kajak start weer werkgroepen in 2021

We zijn momenteel op zoek naar enthousiaste professionals met affiniteit en ervaring met jongeren en jongvolwassenen met een LVB en psychische problemen voor de werkgroepen die in 2021 starten op het gebied van:

Psychotische stoornissen & LVB

Stemmingsstoornissen en LVB

Transitieproblematiek bij LVB & Psychische problemen

De Academische Werkplaats zoekt hiervoor mensen met verschillende vormen van expertise; zoals op het gebied van diagnostiek, behandeling, begeleiding, opleiding, onderzoek of (het betrekken van) ervaringskennis. In een multidisciplinaire werkgroep werken we met professionals van verschillende instellingen samen aan een handreiking voor het verbeteren van de diagnostiek, behandeling of begeleiding van jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek.

Onze AW Kajak producten worden landelijk gebruikt in de jeugd-GGZ en de LVB-zorg/orthopedagogische instellingen.

Meedoen is kennis ontwikkelen, persoonlijk en als werkgroep.
Als werkgroeplid maak je kennis met collega’s uit andere instellingen en disciplines. Zo ontstaan er korte lijnen om kennis en ervaring op te halen en te brengen. Samen werken jullie aan een product (handreiking, e-learning e.d.) dat landelijk gebruikt gaat worden. Professionals en instellingen hoeven zo niet los van elkaar het wiel uit te vinden.

Je ontwikkel je verder als professional en draagt bij aan de zo noodzakelijke van de beste wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis voor diagnose en behandelingen van jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische problemen.
De werkgroep wordt goed ondersteund door het team van AW Kajak.

Interesse? Lees hieronder de FAQ verder en kijk wat je moet doen om je aan te melden.

Wat is de AW Kajak?

De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief en is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met de partnerinstellingen Karakter, Pluryn, de Bascule, ’s Heeren Loo, De Banjaard en Ambiq (zie ook: www.awkajak.nl) Binnen de AW Kajak maken we zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige expertise uit de betrokken vakgebieden van psychologie, psychiatrie, orthopedagogiek en sociaal werk. Professionals uit de bovengenoemde partnerinstellingen van beide kenniscentra als ook andere geïnteresseerde professionals worden, met behoud van eigen identiteit en deskundigheid, gestimuleerd en ondersteund in hun gezamenlijke kennisbundeling, kennisontwikkeling en kennisdeling.

Hoe werkt een werkgroep?

Elke werkgroep komt 4 x per jaar samen, gemiddeld gedurende een periode van 3 jaar, om te werken aan een product ten behoeve van het verbeteren van de diagnostiek, behandeling en/of begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek. Het is een mooie plek om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren en deze opgedane kennis uit te dragen aan het werkveld.

Wat heeft de AW Kajak eerder al gemaakt?

In de afgelopen drie jaar hebben enthousiaste AW Kajak werkgroepleden al heel wat mooie producten gemaakt (zie ook www.awkajak.nl):

Handreiking Middelengebruik en verslaving & LVB

https://www.academischewerkplaatskajak.nl/handreiking-middelengebruik-en-verslaving-bij-mensen-met-een-lvb/

Handreiking CGT bij LVB + psychiatrische stoornissen  (+ doorstart werkgroep 2020)

https://www.academischewerkplaatskajak.nl/cgt-bij-jeugdigen-met-een-lvb-en-een-psychische-stoornis/

Handreiking Psychofarmaca bij LVB + psychiatrische stoornissen

https://www.academischewerkplaatskajak.nl/handreikingen/handreiking-psychofarmaca-bij-jeugdigen-en-jongvolwassenen-met-een-lvb-en-psychische-stoornissen/

E-learning Straatwijzer (+ doorstart Karakter)

https://www.academischewerkplaatskajak.nl/straatwijzer/

E-learning Transitiecoach LVB (+ doorstart 2020 Transitie Journeys project FNO/MIND)

https://www.academischewerkplaatskajak.nl/transitiecoach-lvb/

Handreiking Signaleren en behandelen trauma- en stressorgerelateerde stoornissen bij LVB

https://www.academischewerkplaatskajak.nl/handreiking-trauma-en-lvb/

Handreiking diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij LVB (verwacht voorjaar 2021)

https://www.academischewerkplaatskajak.nl/hechting-bij-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-diagnostiek/

https://www.academischewerkplaatskajak.nl/hechting-bij-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-behandeling/

Wie werken er bij de AW Kajak?

Het AW Kajak programmateam (dr. Marielle Dekker, onderzoekscoördinator & dr. Wouter Groen, programmaleider) kunnen ondersteunen bij het initiëren, ondersteunen en (deels) begeleiden van de werkgroepen. We doen ook de eindredactie van bijvoorbeeld een handreiking.

Hoe kan ik contact opnemen?

Als je interesse hebt of iemand anders weet, laat het ons weten en dan nemen we contact met je op. We zijn bereikbaar via e-mail: Marielle Dekker of Wouter Groen. Of telefonisch: 030 7 400 400.