Save the date: 8 Juni 2023 3de AW Kajak Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en LVB

Kinder- en Jeugdpsychiatrie en LVB

8 Juni 2023

Kinderen, jongeren en jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak ook te maken met psychische problematiek.

Tijdens deze online dag voor professionals in de VB-zorg en de GGZ, wisselen we actuele kennis uit over herkenning, diagnostiek en behandeling van deze kwetsbare doelgroep met een dubbele diagnose (LVB en psychiatrie).

Samen met experts uit de jeugd-LVB-zorg en de jeugd-GGZ delen we bevindingen uit onderzoek & verbinden we deze met casuïstiek, praktijk- en ervaringskennis.

De onderwerpen die nu op de agenda staan bij de verschillende werkgroepen van de Academische Werkplaats Kajak komen natuurlijk aan de orde, zoals: depressieve stoornissen, psychotische stoornissen, opgroeien naar volwassenheid/transitiepsychiatrie, suïcidaliteit, cognitieve gedragstherapie en transdiagnostisch denken.