Contact

Kennisontwikkeling

Medewerkers van de Academische Werkplaats Kajak faciliteren de gezamenlijke kennisontwikkeling vanuit de GGZ en LVB-jeugdzorg.

In een actieve netwerkstructuur van kernpartners, de leden van de Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling, hoogleraren, lectoren, onderzoekers en geïnteresseerde professionals, werkt AW Kajak mee aan onderzoeksvragen en adviseren we binnen onderzoek van derden. AW Kajak en haar kernpartners sluiten graag aan bij onderzoek(sgroepen) om onderzoek op het grensvlak van LVB en geestelijke gezondheid te versterken en/of een plaats te geven binnen breder onderzoek onder jeugdigen in het algemeen. Heeft u interesse? We gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met Marielle Dekker (m.dekker@awkajak.nl).

Voor vragen over lopend onderzoek, werkgroepen, handreikingen, e-learnings of studiedagen  kunt u mailen naar info@awkajak.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Hulpvraag

De Academische Werkplaats Kajak behandelt geen jeugdigen met een LVB en psychische klachten, en kan en mag geen persoonlijk advies geven of doorverwijzen.

De deelnemers/leden van de bij onze Academische Werkplaats Kajak aangesloten kenniscentra (het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) bieden wel ondersteuning en zorg aan mensen met een LVB en bijkomende psychische of ontwikkelingsproblematiek.

Ik /mijn kind/mijn cliënt/mijn patiënt heeft een LVB en (mogelijk) ook psychische problemen. Waar kan ik terecht voor diagnostiek, behandeling of een doorverwijzing?

Een overzicht van de deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB is hier te vinden. Een overzicht van de leden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is hier te vinden. Zij kunnen wellicht iets voor u betekenen.

Wat kunt u doen bij een urgente of complexe hulpvraag?

Ouders:

  • Voor een levensbedreigende situatie belt u meteen naar 112.
  • Is er geen levensgevaar, maar is er wel hulp nodig vanwege suïciderisico, bel dan naar 113 of 0800-0113 (gratis) of start een chatgesprek.
  • In alle andere gevallen neem contact op met uw huisarts voor een doorverwijzing (naar de crisisdienst of naar een GGz of LVB-zorgorganisatie). Na kantooruren: neem hiervoor contact op met uw huisartsenpost.
 

Verwijzer / aanvraag second opinion: