Diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB & psychische problemen is complex. Daarom is het belangrijk om de kennis hierover te blijven ontwikkelen en verspreiden.

Met elkaar werken we binnen de AW Kajak aan:

-Het realiseren en faciliteren van een actieve netwerkstructuur waarin professionals vanuit geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg samenwerken aan het inventariseren en bundelen van kennis, toepassingen en ‘best practices’ gericht op deze specifieke doelgroep.

-Het initiëren en ondersteunen van (praktijkgericht) onderzoek gericht op kennisontwikkeling en implementatie in samenwerking met de kernpartners en leden van AW Kajak, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

-Het verspreiden van bestaande en nieuw te ontwikkelen kennis voor gemeenten, onderwijs, jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg.

-Bijdragen aan de verbetering van de opleiding van alle betrokken beroepsgroepen.

Opgericht door Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en een aantal GGZ- en zorgpartners, werken wij sinds 2016 aan het verbinden, ontwikkelen en verspreiden van wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis.

Wilt u dat uw organisatie zich daadwerkelijk sterk maakt voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis ten behoeve van diagnostiek en behandeling van jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB & psychische problemen?

Wilt u onderdeel uitmaken van een uitgebreid kennisnetwerk, zodat uw medewerkers inhoudelijk makkelijker kunnen samenwerken met professionals van verschillende instellingen en disciplines op voor de doelgroep relevante thema’s?

Wellicht is deelname aan de AW Kajak dan iets voor u?