In de handreiking Passende transitiezorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking plus psychische- of gedragsprobematiek wordt verwezen naar door zorgorganisatie Cordaan beschikbaar gestelde plannen. 

Hieronder gratis te downloaden.

Faseplan Handleiding

Trajectplan Warme Overdracht

Faseplan Verblijf

Faseplan Ambulante ondersteuning