De naam Kajak boven gestileerde golven

Blended psycho-educatieprogramma Straatwijzer

Blended psycho-educatieprogramma Straatwijzer

Straatwijzer

Straatwijzer is non-profit blended psycho-educatieprogramma over LVB en bijkomende
psychiatrische stoornissen, gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar met dergelijke problematiek
en op hun ouders (meer informatie over Straatwijzer)..

Presentatie Straatwijzer

Men doorloopt een virtuele straat met daarin negen verschillende huizen waarin middels teksten, filmpjes en oefeningen uitleg wordt gegeven over thema’s die kenmerkend zijn voor het hebben van een LVB. Daarnaast biedt ‘Straatwijzer’ de optie om een tiende huis/thema in de straat te activeren die op vergelijkbare wijze informatie verschaft over de stoornis die van toepassing is op de jongere in kwestie (aandachtstekortstoornis, autismespectrumstoornis, gedragsstoornis, depressieve stoornis, angststoornis). ‘Straatwijzer’ kan geheel digitaal worden doorlopen waarbij bij aanvang, eventueel halverwege en bij afsluiting face-to-face en/of telefonische contacten plaatsvinden. Hierbij kunnen verdiepende vragen over de behandelde thema’s worden besproken. Daarnaast kunnen de (in het
programma ingebouwde) metingen van opgedane kennis en kwaliteit van leven worden gemonitord en worden gebruikt als onderwerp van gesprek in de (verdere) behandeling Straatwijzer is positief ontvangen door zowel jongeren, ouders en hulpverleners, maar mag ons inziens nog vaker ingezet worden. Straatwijzer is beschikbaar binnen Jouw Omgeving (en is daar ook als losse module verkrijgbaar).

Presentatie Straatwijzer