De naam Kajak boven gestileerde golven

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

foto8

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

Recente ontwikkelingen zoals de introductie van de DSM-5, de toenemende nadruk op zelfredzaamheid in de participatie maatschappij, de transitie van centrale zorg naar zorg in de wijk en nieuwe inzichten in behandelmethodes vragen nieuwe kennis van iedereen die met mensen met een LVB en psychische stoornissen werkt.

Het doel van het handboek is een breed overzicht te bieden dat recht doet aan de verschillende aspecten van stoornissen, behandeling, zorg en organisatie.Het eerste deel, Kinderen en jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking, schetst een overzicht van de geschiedenis en het kader waarin mensen met LVB opgroeien en zorg ontvangen, en behandelt onderwijs, forensische zorg en de leefwereld van jong volwassenen.Deel twee, Psychopathologie, gaat in op de psychische stoornissen en volgt de DSM-5. Voor sommige stoornissen zoals autisme spectrum stoornissen en ADHD is een schat aan onderzoeksgegevens beschikbaar over mensen met een LVB, terwijl voor andere onderwerpen zoals persoonlijkheidsstoornissen bij LVB minder wetenschappelijk onderbouwing voorhanden is. In die gevallen baseren de hoofdstukken zich op expert opinion en extrapolatie van kennis van de gemiddeld begaafde populatie.

Het derde deel, Diagnostiek, behandelt de diverse aspecten van diagnostiek in engere zin zoals psychiatrische diagnostiek, somatisch-medisch onderzoek, genetisch onderzoek en neurologisch onderzoek. Er is ook uitgebreid aandacht voor diagnostiek in bredere zin, waarbij onderwerpen als classificatie, netwerkanalyse, risicotaxatie en consultatie aan bod komen. Naast een meer traditioneel hoofdstuk over psychologische testdiagnostiek is er aandacht voor alternatieve benaderingen van psychologische diagnostiek.

Het vierde deel, Behandeling, behandelt het brede scala van farmacologische en psychologische behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR naast op de omgeving gerichte en residentiële behandelingen, gezinsbehandeling, FACT en vaktherapieën bij LVB.Tenslotte wordt in het laatste deel, Maatschappelijke aspecten, in gegaan op de culturele, juridische en ethische context waarin zorg voor mensen met een LVB plaatsvindt. Het boek eindigt met het hoofdstuk patiëntenperspectief, waarin een aantal concrete handvatten geboden wordt om aan te kunnen sluiten bij het perspectief van de patiënt.

Werkgroep (Redactie)

Robert Didden, Radboud Universiteit (voorzitter)
Pieter Troost, De Bascule
Xavier Moonen, Koraalgroep
Wouter Groen, Karakter