Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB

Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun achtergrond en problematiek kwetsbaar voor het ontwikkelen van verslavingsproblematiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aandacht voor middelengebruik en verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB in de afgelopen periode sterk is toegenomen.

In de handreiking van de werkgroep ‘Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB’ (gratis via deze link te downloaden) van de Academische Werkplaats Kajak wordt ingegaan op de opties voor beschikbare methodieken en interventies voor het signaleren, bespreekbaar maken, in kaart brengen en behandelen van middelengebruik en verslavingsproblematiek specifiek gericht op jongeren en volwassenen met een LVB.

Het schema ‘Beschikbare interventies LVB & verslavingsproblematiek’ (gratis via deze link te downloaden) geeft een mooi overzicht en heeft directe links naar websites voor meer informatie. Verder biedt deze handreiking achtergrondinformatie en tips voor interessante boeken, artikelen, rapporten en websites over middelengebruik en verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB.

Op 13 mei 2019 geeft Evelien Poelen, één van de AW Kajak werkgroepleden, een workshop over middelengebruik en verslaving bij jeugdigen met een LVB tijdens het werkcafé integrale specialistische jeugdhulp: kinderen en jeugdigen met een LVB en psychische klachten. Deze middag is gratis en wordt georganiseerd door het NJi, het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum KJP. Klik hier voor de uitnodiging voor het werkcafé.