De naam Kajak boven gestileerde golven

Handreiking Trauma en LVB

Handreiking Trauma en LVB

Handreiking traumagerelateerde stoornissen en LVB

Kinderen en (jong)volwassenen met een LVB zijn gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen en maken er vaker één mee. Zo vaak zelfs, dat van de mensen met een LVB in de zorg, zeker de helft een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. Desondanks worden traumagerelateerde klachten dikwijls niet als zodanig herkend en gediagnosticeerd.

Een belangrijk doel van de handreiking ‘Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking’,  is om daarin verbetering te brengen.

Aan deze eerste Nederlandstalige handreiking over dit onderwerp, is drie jaar gewerkt door een negenkoppig multidisciplinaire team onder voorzitterschap van psychologe Carina van Kregten.

Hoewel er veel expertise over dit onderwerp is in Nederland, zijn er in de (inter)nationale literatuur nog weinig harde bewijzen die richting kunnen geven aan behandelkeuzes. Het verschil tussen de practice-based en evidence-based kennis zat de schrijvers echter niet dwars.
De extra uitdaging heeft geleid tot heldere afwegingen en en treffende casusbeschrijvingen, die de handreiking een must voor behandelaars en begeleiders in de jeugd-GGZ en orthopedagogische zorg maakt.