Nieuws

Kajak feliciteert Nanda Rommelse met leerstoel Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

Dr. Nanda Rommelse is klinisch neuropsycholoog (i.o) bij de jeugdGGZ instelling Karakter en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Binnenkort mag ze haar titel uitbreiden met professor nu ze een aanstelling als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in het vooruitzicht heeft. Aanstaand prof. Rommelse doet al jaren onderzoek naar neurobiogische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten, en het zal dan ook niet verbazen dat haar leerstoel zich ook op dat onderzoeksgebied richt. Al jaren gaat haar onderzoeksinteresse uit naar ADHD, autisme, gedragsstoornissen en lichte verstandelijke beperking, welke ze met behulp van beeldvorming van her brein, gene-mapping en neuropsychologische assessments probeert te  ontrafelen. Samen met de academische werkplaats Kajak en een aantal partners starte ze de Dutch Intellectual Disability Study (DIDS) naar het voorkomen, beloop en behandelen van LVB in Nederland, welke beloond is met een ZonMW beurs van 1,6 miljoen euro. De medewerkers van Kajak willen dr. Nanda Rommelse van harte feliciteren met haar aanstaande benoeming tot hoogleraar!