Missie en Visie

Missie en Visie

Missie en Visie

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB zijn door hun sociale, verstandelijke en praktische beperking minder toegerust om met de problemen in het dagelijks leven om te gaan. Wanneer naast de LVB ook nog eens een psychische stoornis ontstaat, zal de draaglast de draagkracht overstijgen, met als gevolg dat ze niet meer volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. De sociale, verstandelijke en praktische beperkingen van mensen met een LVB vragen dat de maatschappij actief de aansluiting zoekt bij de mogelijkheden van mensen met een beperking, en dat de maatschappij kansen biedt aan mensen die deze niet alleen op eigen kracht kunnen creëren.
Visie
De Academische Werkplaats Kajak wil bijdragen aan de maatschappelijk participatie en zelfontplooiing van jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en een psychische stoornis. Wetenschappelijk onderzoek, scholing en beleid gericht op het verminderen van de draaglast en vergroten van de draagkracht van mensen met een LVB en psychische stoornissen staan hierbij centraal. 

Missie
AW Kajak zich richt op vroegtijdige herkenning en preventie van psychische stoornissen, ontwikkelen en verbeteren van diagnostische instrumenten voor psychische stoornissen, verspreiden van bestaande kennis en ontwikkelen van nieuwe kennis rondom behandeling en begeleiding van psychische stoornissen, bijdraagt aan kennis rondom continuïteit van behandeling van psychische stoornissen tussen zorgdomein-school-sociaal domein gedurende de levensloop. Kajak richt zich op professionals in de jeugd-GGZ, orthopedagogiek en wijkteams die werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

De Academische Werkplaats ontwikkelt nieuwe kennis in een verbinding tussen wetenschap en praktijk. Deze samenwerking is gericht op onderzoekers en professionals bij de leden van de beide kenniscentra en bij gemeenten, op beleidsniveau en in wijkteams. Door samen te werken brengen we kennis en expertise uit verschillende domeinen samen en zorgen we voor gezamenlijke resultaten die effectief zijn in de dagelijkse praktijk.