Missie en visie

De Academische Werkplaats Kajak draagt bij aan betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis. Kajak stimuleert wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt voorstellen voor scholing en beleid.

De sociale, verstandelijke en praktische beperkingen van jeugdigen met een LVB en psychische problematiek vragen een aangepaste aanpak van hulpverleners. Een goede samenwerking tussen cliënt en hulpverlener, en tussen geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg, is hiervoor noodzakelijk. Preventie, vroege herkenning van LVB, context- en ontwikkelingsgerichte diagnostiek, goede gepersonaliseerde zorg, passende ondersteuning en de juiste behandeling zijn voor deze kwetsbare groep essentieel om zo volwaardig mogelijk mee te kunnen doen in onze samenleving.

De praktische en wetenschappelijke kennis over deze aspecten van diagnostiek, behandeling en ondersteuning heeft met de oprichting van de multifunctionele centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie en licht verstandelijke beperkingen een goede start gemaakt. Er is echter nog steeds onvoldoende aandacht voor en kennis over LVB bij de geestelijke gezondheidszorg en over psychische stoornissen binnen de LVB-zorg. Dit vraagt om een verdergaande kennisontwikkeling, die vooral in onderlinge samenwerking moet plaatsvinden.

De naam Kajak staat symbool voor de gedeelde inspanning om de stroming te bedwingen, of het nu cliënt en hulpverlener, of GZZ en orthopedagogiek betreft. Het staat voor samenwerken: samen willen we dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek optimaal opgroeien en deelnemen aan de samenleving.

Nieuwe en bestaande kennis verspreiden

Professionals blijven op de hoogte van bestaande en nieuwe kennis via: