Nieuws - Academische Werkplaats Kajak

Oproep werkgroep Preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Er is in de afgelopen jaren veel aandacht voor LVB en verslaving. Zo zijn er verschillende methodieken voor preventie, diagnostiek en behandeling op de markt gebracht inmiddels. De werkgroep ‘Preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking’ is bezig hier een overzicht van te maken. Heb jij methodieken of interventies die ingezet kunnen worden in de preventie, screening, diagnostiek of behandeling van mensen met een LVB en verslavingsproblematiek? Of biedt jouw organisatie trainingen aan op dit gebied? Laat het ons dan weten! Je kunt hiervoor contact opnemen met Neomi van Duijvenbode, via n.vanduijvenbode@tactus.nl


Lees meer...

Kwaliteitsstandaard bevordert toegankelijke ggz voor mensen met zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking

Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze mensen krijgen lang niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) helpt behandelaren om psychische stoornissen bij deze groep patiënten beter te herkennen, diagnosticeren en behandelen.


Lees meer...

Nieuwsbrieven

Wilt u meer lezen over de voortgang van de verschillende werkgroepen en de aankomende projecten van de Academische Werkplaats Kajak? Hieronder staan de nieuwsbrieven van Kajak!


Lees meer...

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

In de afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als genetica, cognitie- en neuropsychologie, systeembenaderingen bij gezins- en residentiële behandeling, farmacotherapie en orthopedagogiek bijeen.


Lees meer...