Nieuws - Pagina 2 van 2 - Academische Werkplaats Kajak

Kwaliteitsstandaard bevordert toegankelijke ggz voor mensen met zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking

Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze mensen krijgen lang niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) helpt behandelaren om psychische stoornissen bij deze groep patiënten beter te herkennen, diagnosticeren en behandelen.


Lees meer...

Nieuwsbrieven

Wilt u meer lezen over de voortgang van de verschillende werkgroepen en de aankomende projecten van de Academische Werkplaats Kajak? Hieronder staan de nieuwsbrieven van Kajak!


Lees meer...

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

In de afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als genetica, cognitie- en neuropsychologie, systeembenaderingen bij gezins- en residentiële behandeling, farmacotherapie en orthopedagogiek bijeen.


Lees meer...

Startschot Academische Werkplaats Kajak

In de galmende akoestiek van Utrechtse Janskerk klonk op donderdagmiddag 15 december jl. het startschot voor de Academische Werkplaats Kajak. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes discussieerden zo’n 130 aanwezigen over wat er nodig is om kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen de juiste diagnostiek, behandeling en ondersteuning te bieden en om deze mensen zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving.


Lees meer...

Publicatie jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB

Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grotere kans hebben op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Om deze problemen te verminderen, zijn gedegen diagnostisch onderzoek en passende interventies noodzakelijk.


Lees meer...

Keynote speaker Angela Hassiotis: “Zorg voor mensen met een LVB vraagt om maatwerk.”

Op 17 mei 2018 organiseert de Academische Werkplaats Kajak het congres over LVB en psychiatrie ‘Werken aan Samenspel’. Keynote speaker is professor Angela Hassiotis, hoogleraar psychiatrie aan de University College in Londen. In haar lezing vertelt zij over haar visie en onderzoek op het gebied van LVB en psychiatrie. Wij stelden haar ter kennismaking alvast enkele vragen.


Lees meer...

Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren.

 


Lees meer...

Interventies voor agressie, gedragsstoornissen en middelengebruik bij jongeren met een LVB

Laura Leenarts en collega’s hebben literatuuronderzoek gedaan naar gedragsinterventies die potentieel effectief zijn voor jongeren met een LVB en gedragsstoornissen of middelengebruik.


Lees meer...

Ontwikkeling e-learning Transitiecoach LVB

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gaat samen met een groot aantal partners de functie van ‘transitiecoach LVB’ ontwikkelen. Deze coach krijgt de taak om jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

 


Lees meer...

Congres Psychiatrie en LVB: Werken aan samenspel

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis. Zo verscheen in 2016 het Handboek Psychiatrie en LVB. Jeugd-GGZ, scholen, VG-zorg en wijkteams werken sinds de transitie meer en meer samen. Een goede zaak! En tijd voor een update, waarin de toenemende samenwerking tussen wetenschap en praktijk, behandelaar en patiënt, jeugd GGZ en VG zorg samen komen. Waarin we, kortom, werken aan samenspel!


Lees meer...