Nieuws - Pagina 2 van 3 - Academische Werkplaats Kajak

Oproep werkgroep Preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Er is in de afgelopen jaren veel aandacht voor LVB en verslaving. Zo zijn er verschillende methodieken voor preventie, diagnostiek en behandeling op de markt gebracht inmiddels. De werkgroep ‘Preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking’ is bezig hier een overzicht van te maken. Heb jij methodieken of interventies die ingezet kunnen worden in de preventie, screening, diagnostiek of behandeling van mensen met een LVB en verslavingsproblematiek? Of biedt jouw organisatie trainingen aan op dit gebied? Laat het ons dan weten! Je kunt hiervoor contact opnemen met Neomi van Duijvenbode, via n.vanduijvenbode@tactus.nl


Lees meer...

Kwaliteitsstandaard bevordert toegankelijke ggz voor mensen met zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking

Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze mensen krijgen lang niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) helpt behandelaren om psychische stoornissen bij deze groep patiënten beter te herkennen, diagnosticeren en behandelen.


Lees meer...

Nieuwsbrieven

Wilt u meer lezen over de voortgang van de verschillende werkgroepen en de aankomende projecten van de Academische Werkplaats Kajak? Hieronder staan de nieuwsbrieven van Kajak!


Lees meer...

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

In de afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als genetica, cognitie- en neuropsychologie, systeembenaderingen bij gezins- en residentiële behandeling, farmacotherapie en orthopedagogiek bijeen.


Lees meer...

Startschot Academische Werkplaats Kajak

In de galmende akoestiek van Utrechtse Janskerk klonk op donderdagmiddag 15 december jl. het startschot voor de Academische Werkplaats Kajak. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes discussieerden zo’n 130 aanwezigen over wat er nodig is om kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen de juiste diagnostiek, behandeling en ondersteuning te bieden en om deze mensen zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving.


Lees meer...

Publicatie jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB

Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grotere kans hebben op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Om deze problemen te verminderen, zijn gedegen diagnostisch onderzoek en passende interventies noodzakelijk.


Lees meer...

Keynote speaker Angela Hassiotis: “Zorg voor mensen met een LVB vraagt om maatwerk.”

Op 17 mei 2018 organiseert de Academische Werkplaats Kajak het congres over LVB en psychiatrie ‘Werken aan Samenspel’. Keynote speaker is professor Angela Hassiotis, hoogleraar psychiatrie aan de University College in Londen. In haar lezing vertelt zij over haar visie en onderzoek op het gebied van LVB en psychiatrie. Wij stelden haar ter kennismaking alvast enkele vragen.


Lees meer...