Nieuws

3 juni 2021- online congres LVB & Psychiatrie: Samen op Koers!

Kinderen, jongeren en jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak ook te maken met psychische problematiek. Tijdens dit online congres wordt actuele kennis uitgewisseld over herkenning, diagnostiek en behandeling van deze kwetsbare doelgroep met een dubbele diagnose (LVB en psychiatrie).

Met presentaties en interactieve interviews waarin o.a. thema’s en praktische bevindingen vanuit verschillende werkgroepen van de Academische werkplaats Kajak aan bod komen, zoals:

– Problematische gehechtheid

– Trauma- en stressorgerelateerde problematiek

– Cognitieve gedragstherapie bij psychische problematiek

– Psychotische stoornissen

– Suïcide

Voor wie?

Professionals die te maken hebben met deze doelgroep, waaronder orthopedagogen, psychologen, psychiaters, artsen verstandelijk gehandicapten, jeugdzorgwerkers, vaktherapeuten, en (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen.

Accreditatie wordt in ieder geval aangevraagd bij: NVvP, NIP- K&J/NVO-OG, FGzPt, SKJ, VGZt

Zet dit interactieve en afwisselende online congres alvast in de agenda. Het definitieve programma met inschrijfmogelijkheid volgt in het voorjaar.