Organisatie

Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak draagt bij aan betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis. Kajak stimuleert wetenschappelijk onderzoek en er worden voorstellen voor scholing en beleid ontwikkeld.


Lees meer...

Beschouwing

Historisch perspectief
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en vraagt steeds meer van mensen. Tot ver in de 19de eeuw konden mensen op het land of in de productie toe zonder te kunnen lezen of schrijven. Geletterdheid was tot begin 20ste eeuw geen voorwaarde voor arbeid, huisvesting of sociale relaties. Met de invoering van de leerplicht in 1901 werd geletterdheid de norm, en werd de maatschappij meer op informatie en dienstverlening gericht. Het opleidingsniveau nam steeds verder toe, wat leidde tot meer kansen voor arbeidsparticipatie maar ook tot meer eisen.


Lees meer...

Organisatiestructuur

De Academische Werkplaats Kajak bestaat uit:

Werkgroepvoorzitters en werkgroepen
Programmateam
Klankbordgroep
Raad van Advies
Dagelijks bestuur
Ondersteuning


Lees meer...

Missie en Visie

Kinderen, jongeren en volwassenen met een LVB zijn door hun sociale, verstandelijke en praktische beperking minder toegerust om met de problemen in het dagelijks leven om te gaan. Wanneer naast de LVB ook nog eens een psychische stoornis ontstaat, zal de draaglast de draagkracht overstijgen, met als gevolg dat mensen niet meer kunnen meedoen in de maatschappij…


Lees meer...

Team

De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met hun lidinstellingen Karakter, Pluryn, de Bascule en ’s Heeren Loo. De werkgroepen worden bemand door jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn direct bij het initiatief betrokken. De vaste bezetting van Kajak bestaat uit…


Lees meer...