Organisatie

De Academische Werkplaats Kajak is een samenwerking tussen het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB en deelnemende kennispartners.

Het doel van AW Kajak is om de eigen regie en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te vergroten. Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg nodig. Door deze verbinding komen de jeugd-ggz en de lvb-zorg tot gezamenlijke kennisontwikkeling gericht op twee kerndoelen:

 1. contextgebonden en ontwikkelingsgerichte diagnostiek stimuleren en verbeteren
 2. behandeling en begeleiding verbinden

Waar werkt Academische Werkplaats Kajak aan?

 1. Realiseert en faciliteert een actieve netwerkstructuur
  Professionals vanuit de jeugd-ggz en de LVB-zorg werken samen aan het verzamelen en bundelen van kennis, toepassingen en best practices.
 2. Initieert en ondersteunt praktijkgericht onderzoek
  Dit onderzoek richt zich op kennisontwikkeling en implementatie, in samenwerking met de kernpartners en leden van AW Kajak, onderzoekers en onderzoekinstituten.
 3. Verspreidt bestaande en nieuw ontwikkelde kennis
  Zo voorziet AW Kajak gemeenten, onderwijs, jeugdhulp, de jeugd-ggz en LVB-zorg van de beste kennis om hun afzonderlijke taken zo goed mogelijk uit te voeren.
 4. Levert een bijdrage aan de verbetering van opleidingen
  Steeds beter opgeleide professionals maken het verschil in de toekomst.

Hoe bereikt de Academische Werkplaats Kajak haar doelen?

AW Kajak gebruikt de aanwezige expertise uit de psychologie, psychiatrie en orthopedagogiek. Daarbij stimuleert en ondersteunt Kajak professionals in hun gezamenlijke kennisdeling en kennisontwikkeling. Deze professionals zijn werkzaam bij de leden van beide kenniscentra en andere organisaties.

bg_kajak

Missie en Visie

De sociale, verstandelijke en praktische beperkingen van jeugdigen met een LVB en psychische problematiek vragen een aangepaste aanpak van hulpverleners.

Logo academische werkplaats kajak

Team

AW Kajak is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met kernpartners.

Kopie van kleuren (12)

Organisatiestructuur

AW Kajak bestaat uit:

 • Werkgroepvoorzitters en werkgroepen
 • Programmateam
 • Klankbordgroep
 • Raad van Advies
 • Dagelijks bestuur
 • Ondersteuning
10blokken-stapelen-web

Beschouwing

De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en vraagt meer van mensen. De toegenomen eisen gelden niet alleen voor opleidingen en werk, maar ook voor digitale vaardigheden, alledaagse contacten, gemeenschapsleven en vriendschappen.

Groep mensen aan tafel met puzzelstukjes

Werkgroepen overzicht

De werkgroepen zijn de kern van AW Kajak, zij schrijven aan richtlijnen en aanbevelingen.