Organisatiestructuur

De Academische Werkplaats Kajak bestaat uit:

Werkgroepvoorzitters en werkgroepen
Programmateam
Klankbordgroep
Raad van Advies
Dagelijks bestuur
Ondersteuning

Werkgroepvoorzitters en werkgroepen:
Michel van den Bogaard (Herlaarhof) – werkgroep Richtlijn/Handreiking CGT bij LVB
Carina vanKregten(Intermetzo) – werkgroep Chronisch trauma bij kinderen met een LVB
NeomivanDuijvenbode(Tactus) – werkgroep Preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een LVB
SammyRoording(Karakter) – werkgroep Straatwijzer
Irma Heinen Pieter Troost (beidenDe Bascule) – werkgroep Wilsbekwaamheid bij LVB
Margriet Laar (GGZ Oost Brabant) – werkgroep Richtlijn psychofarmaca bij mensen met een LVB
Marcel Nadorp (Pluryn) – werkgroep Hechting bij LVB: diagnostiek
Marja Lanshage (Triade) & Natascha van Fucht (Lijn5): werkgroep Heching bij LVB: behandeling
Sara van der Weerd (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) – werkgroep Transitiecoach LVB
Robert Didden (Radbouduniversiteit
) – werkgroep Handboek Psychische stoornissen en lichte verstandelijke beperking
Albert Ponsioen (Landelijk Kenniscentrum LVB) – werkgroep Onderwijs en implementatie van N=1 onderzoek voor effectmeting verbetering kwaliteit
Werkgroep Onderzoek & Ontwikkelin

Programmateam:
Wouter Groen, programmaleider (Karakter)
Marielle Dekker, onderzoekscoördinator (Academische Werkplaats Kajak)

Klankbordgroep:
Bas Bijl (’s Heeren Loo)
Jeannette van den Born (’s Heeren Loo)
Saskia van Dongen (Karakter)
Jolanda Douma (Landelijk Kenniscentrum LVB)
Xavier Moonen (Universiteit van Amsterdam)
Frank Nijhuis (Ambiq)
Pieter Troost (De Bascule)
Ignace Vermaes (Pluryn)
Erie Merkus (VOBC)

Raad van Advies:
Han Broekgaarden, directeur Bedrijfsvoering (Karakter)
Carey Gardien, directeur (De Banjaard/De Jutters)
Nellieke de Koning, bestuurder (De Bascule)
Monique ter Pelle, directeur (Ambiq)
Lieke van Domburgh, directeur (Pluryn)
Piet Yntema directeur (’s Heeren Loo)

Dagelijks bestuur:
Ilse Tamrouti, directeur (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
Maartje Timmermans, directeur (Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC)

Ondersteuning:
Mischa Vreijsen (Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC)