Organisatiestructuur

De Academische Werkplaats Kajak bestaat uit:

• Programmateam AW Kajak
• Werkgroepvoorzitters en werkgroepen
• Klankbordgroep
• Raad van Advies
• Dagelijks bestuur
• Ondersteuning

Programmateam/programmaleiders AW Kajak

Marielle Dekker (Academische Werkplaats Kajak, Landelijk Kenniscentrum LVB)
Sammy Roording (Academische Werkplaats Kajak, Karakter)

Werkgroepvoorzitters/ondersteuners werkgroepen

 • Marielle Dekker (AW Kajak)
  – Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling
  – Werkgroep Psychotische Stoornissen & LVB
  – Werkgroep Depressie & LVB
  – Werkgroep Transitiepsychiatrie & LVB
  – Stuurgroep DIDS study (ZonMW – 2020-2028)
  – Stuurgroep Transitie Journeys study (FNO/MIND – 2020-2023)
  – Stuurgroep Samen Werken Werkt (FNO/MIND – 2021 – 2023)
  – Stuurgroep Samen Reguleren (FNO/MIND – 2021 -2023)
  – Klankbord Kennissynthese kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden (ZonMw – 2021 – 2025)
  – Taskforce Suïcide(preventie)
  – Studiedag Passende Perspectieven 2023
 • Sammy Roording (AW Kajak)
  – Vervolg Werkgroep CGT & LVB/e-learning
  – Werkgroep Vervolg e-learning psycho-educatie Straatwijzer
  – Scholing
  – Studiedag Passende Perspectieven 2023
 • Michel van den Bogaard (Herlaarhof)
  – Voorzitter Vervolg werkgroep CGT &LVB.

Klankbordgroep

Maartje Timmermans (Landelijk Kenniscentrum LVB)
Marjan ter Avest (Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie)
Lydia Dingeldein-Boom (Levvel)
Bas Bijl (’s Heeren Loo)
Jeanine Mulder (’s Heeren Loo)
Eddie Speelman (Karakter)
Jolanda Douma (Landelijk Kenniscentrum LVB)
Marjolein Evers (Ambiq)
Marianne Kasius (Youz/De Banjaard)
Maria Kaatee (Levvel)
Aart Franken (Arkin)
Maayke Sterk (Accare)
Jessica Vervoort (Koraal)
Marielle Dekker (Academische werkplaats Kajak)
Sammy Roording (Academische werkplaats Kajak)

Raad van Advies

Maartje Timmermans (Landelijk Kenniscentrum LVB)
Marjan ter Avest (Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie)
Paul Jochems, directeur Advisium Zorg en Behandeling (’s Heeren Loo)
Astrid Westenbroek, directeur Bedrijfsvoering (Karakter)
Carey Gardien, directeur (Youz)
Monique ter Pelle, directeur (Ambiq)
Nellieke de Koning, lid Raad van Bestuur (Levvel)
Marco Bottelier, bestuurder (Accare)
Nico Beuk, directeur behandelzaken (Arkin)
Christine Trouborst, Projectleider Zorginhoud/GZ-psycholoog (Arkin)
Ilona van Haandel, interim manager Strategie & Kennisontwikkeling (Koraal)

Marielle Dekker (Academische Werkplaats Kajak)
Sammy Roording (Academische Werkplaats Kajak)

Dagelijks bestuur

Maartje Timmermans (Landelijk Kenniscentrum LVB)
Marjan ter Avest (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

Ondersteuning

Mischa Vreijsen  (Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC)

Communicatie

Laura van den Brink (Landelijk Kenniscentrum LVB)
Jeroen Büchli (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
Chanina Roelofsma (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

Ilona