Organisatiestructuur

De Academische Werkplaats Kajak bestaat uit:

Werkgroepvoorzitters en werkgroepen
Programmateam
Klankbordgroep
Raad van Advies
Dagelijks bestuur
Ondersteuning

Werkgroepvoorzitters en werkgroepen:

 • Marielle Dekker (AW Kajak) – Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling – onderzoeksagenda en onderzoeksaanvragen.
  – Stuurgroep DIDS study (ZonMW – 2020-2028)
  – Stuurgroep Transitie Journeys study (FNO/MIND – 2020-2023)
 • Marcel Nadorp (Pluryn), Elsien Hofstra (De Banjaard) & Marielle Dekker (AW Kajak) – werkgroepen Handreiking problematische gehechtheid bij LVB: diagnostiek & behandeling – verwacht 2021.
 • Wouter Groen (AW Kajak) – Werkgroep e-learning LVB & psychische problemen.
 • Albert Ponsioen (Landelijk Kenniscentrum LVB) – werkgroep Onderwijs en implementatie van N=1 onderzoek voor effectmeting verbetering kwaliteit – loopt door.
 • Michel van den Bogaard (Herlaarhof) – werkgroep CGT vervolg (review artikel, e-learning, update handreiking CGT bij LVB).
 • Sammy Roodring (Karakter) – werkgroep e-learning psycho-educatie Straatwijzer – vervolg.
 • Sara van der Weerd (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) – vervolg update e-learning Transitiecoach LVB (Transitie Journeys) – (start in 2021).
 • Claudia Vingerhoets (’s Heeren Loo, projectleider Transitie Journeys) – werkgroep handreiking Transitiepsychiatrie bij LVB & casuistiekboek TJ.
 • Vacature – Werkgroep Handreiking psychotische stoornissen bij LVB (start begin 2021).
 • Vacature – Werkgroep Handreiking stemmingsstoornissen bij LVB (start begin 2021).
 • Michel van den Bogaard (Herlaarhof) – werkgroep Handreiking CGT bij LVB - afgerond.
 • Wouter Groen/Marielle Dekker (AW Kajak) – werkgroep AW Kajakcongres 2021.
 • Carina van Kregten (Intermetzo) - werkgroep Handreiking Traumagerelateerde problemen bij jeugdigen met een LVB – afgerond.
 • Neomi van Duijvenbode (Tactus) – werkgroep Handreiking preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een LVB – afgerond.
 • Sammy Roording (Karakter) – werkgroep e-learning psycho-educatie Straatwijzer – afgerond.
 • Irma Hein en Pieter Troost (beiden De Bascule) – werkgroep Wilsbekwaamheid bij LVB.
 • Margriet Laar (GGZ Oost Brabant) – werkgroep Richtlijn psychofarmaca bij mensen met een LVB – afgerond.
 • Sara van der Weerd (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) – werkgroep e-learning Transitiecoach LVB – afgerond.
 • Robert Didden (Radbouduniversiteit – werkgroep Handboek Psychische stoornissen en lichte verstandelijke beperking – afgerond.

Programmateam:
Wouter Groen, programmaleider (Academische Werkplaats Kajak, Karakter)
Marielle Dekker, onderzoekscoördinator (Academische Werkplaats Kajak, LKC LVB)

Klankbordgroep:
Bas Bijl (’s Heeren Loo)
Jeannette van den Born (’s Heeren Loo)
Eddie Speelman (Karakter)
Jolanda Douma (Landelijk Kenniscentrum LVB)
Xavier Moonen (Universiteit van Amsterdam)
Frank Nijhuis (Ambiq)
Pieter Troost (De Bascule)
Nicole Kennedy (Pluryn)

Raad van Advies:
Han Broekgaarden, directeur Bedrijfsvoering (Karakter)
Carey Gardien, directeur (De Banjaard/De Jutters)
Nellieke de Koning, bestuurder (De Bascule)
Monique ter Pelle, directeur (Ambiq)
Lieke van Domburgh, directeur (Pluryn)
Timon Dijkman, directeur (’s Heeren Loo)

Dagelijks bestuur:
Hein Rijkenberg, directeur (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)/Marieke Zwaanswijk (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
Maartje Timmermans, directeur (Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC)

Ondersteuning:
Mischa Vreijsen (Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC)

Communicatie:
Laura van den Brink (Landelijk Kenniscentrum LVB/Kenniscentrum KJP)