Over Kajak

Over Kajak

Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak draagt bij aan betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis. Kajak stimuleert wetenschappelijk onderzoek en er worden voorstellen voor scholing en beleid ontwikkeld.De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief en is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met hun lidinstellingen KarakterPlurynde Bascule en ’s Heeren Loo. De gemeenten Amsterdam en Apeldoorn zijn direct bij het initiatief betrokken.De kern van de Academische Werkplaats Kajak bestaat uit werkgroepen die werken aan een concreet product. Hierbij is een start gemaakt met de volgende werkgroepen:
– Richtlijn/handreiking CGT bij mensen met een LVB
– LVB en traumatisering
– Preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een LVB
– Straatwijzer
– Wilsbekwaamheid bij mensen met een LVB
– Richtlijn Psychofarmaca bij mensen met LVB
– Onderwijs en implementatie N=1 onderzoek voor effectmeting verbetering kwaliteit
– Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

Het eerste product vanuit de Academische Werkplaats is het Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking dat per 15 december 2016 beschikbaar is.

De naam Kajak staat symbool voor de gedeelde inspanning om de stroming te bedwingen, of het nu cliënt en hulpverlener, of GZZ en orthopedagogiek betreft.