De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 – Take it Personal!+: gepersonaliseerde behandeling middelengebruik LVB

2021 – Take it Personal!+: gepersonaliseerde behandeling middelengebruik LVB

Toelichting

Problematisch middelengebruik komt veel voor bij mensen met een LVB. Deze mensen hebben echter vaak weinig baat bij reguliere behandelprogramma’s voor middelengebruik, omdat deze vaak onvoldoende aansluiten bij hun behoefte met betrekking tot beperkingen in intellectueel functioneren en adaptieve vaardigheden. Daarom is Take it Personal!+ ontwikkeld.  Deze interventie biedt behandeling voor mensen met een LVB en problemen met alcohol en drugs. De behandeling is gepersonaliseerd op basis van persoonlijkheidsprofielen die samenhangen met een hoger risico op problematisch middelengebruik (negatief denken, angst gevoeligheid, sensatie zoeken en impulsiviteit). In de behandeling wordt aandacht besteed aan motivatie voor verandering van gebruik, het stellen van doelen en het maken van een veranderplan, het aanleren van vaardigheden om gebruik te verminderen en het maken van een terugval preventieplan. De mHealth applicatie TiP! ondersteunt de cliënten in het dagelijks leven. Met behulp van een serie van case studies onderzoeken we de effectiviteit van Take it Personal!+ en de applicatie TiP!

P.05

(Co-)auteurs:
  • Lotte Gosens
  • Roy Otten
  • Jannet de Jonge
  • Arnt Schellekens
  • Joanneke van der Nagel
  • Robert Didden
  • Evelien Poelen
Keywords:

Middelengebruik, LVB, multipe baseline