De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 – Dimensional assessment of personality pathology in patients with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning

2021 – Dimensional assessment of personality pathology in patients with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning

Toelichting

De classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking wordt bekritiseerd, onder andere door een grote overlap in presentatie van symptomen. Het dimensionele model zou hierin uitkomst kunnen bieden, doordat hierin persoonlijkheidstrekken en -functioneren een centrale rol hebben. Echter is er nog weinig onderzoek gedaan naar persoonlijkheidspathologie bij mensen met een verstandelijke beperking, inclusief gevalideerde instrumenten om dit te meten. Dit promotietraject onderzoekt daarom maladaptieve persoonlijkheidstrekken in patiënten met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en comorbide mentale stoornissen, die behandeling krijgen binnen (geestelijke gezondheids-)zorginstellingen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

P.07

(Co-)auteurs:
  • Renate van der Heijden
  • Robert Didden
  • Paul van der Heijden
Keywords:

LVB, persoonlijkheid, persoonlijkheidstrekken, GGZ