P.08 Meer Zelfcontrole Minder Boos: Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep naar een schoolinterventie voor kinderen met een LVB en gedragsproblemen

 

(klik op de poster)
Kinderen met een LVB laten meer en meer hardnekkige gedragsproblemen zien dan kinderen zonder LVB. Desondanks is er een tekort aan onderzoek naar interventies voor deze doelgroep. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een geïndiceerd preventieprogramma voor scholen voor kinderen met een LVB en gedragsproblemen onderzocht, genaamd Meer Zelfcontrole Minder Boos. Hiervoor loopt momenteel een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. In dit onderzoek wordt er, naast de effectiviteit, ook aandacht besteed aan hoe de interventie werkt en onder welke omstandigheden de interventie werkt. Voorlopige resultaten uit een pilot studie, klinische relevantie en mogelijke implicaties worden besproken.