De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 Zelfrapportage-instrumenten voor mensen met een licht verstandelijke beperking: hoe je moeilijke dingen makkelijk kunt vragen

2021 Zelfrapportage-instrumenten voor mensen met een licht verstandelijke beperking: hoe je moeilijke dingen makkelijk kunt vragen

Toelichting

Voor veel mensen die functioneren op het niveau van een LVB is het moeilijk om met vragenlijsten en in interviews aan ons te vertellen wat zij denken, voelen en vinden. Om rekening te houden met de (on)mogelijkheden van mensen die functioneren op het niveau van een LVB kunnen we aanpassingen doen aan bestaande instrumenten. Of we kunnen nieuwe – ‘LVB-inclusieve’ – instrumenten ontwikkelen. Waar je dan rekening mee moet houden is onderwerp van het onderzoek van Roel Kooijmans, onderzoeker bij Koraal en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

P.12

(Co-)auteurs:
  • Roel Kooijmans
  • Gabriëlle Mercera
  • Peter Langdon
  • Xavier Moonen
Keywords:

Zelf-rapportage, vragenlijsten, interviews, diagnostiek, Taal voor Allemaal, LVB