De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 – Zegt een foto meer dan duizend woorden?

2021 – Zegt een foto meer dan duizend woorden?

Toelichting

In het huidige onderzoek is een innovatieve onderzoeksmethode geëvalueerd gericht op het beter begrijpen van de belevingswereld van personen met een verstandelijke beperking. Traditionele interviewtechnieken zijn minder geschikt gelet op de capaciteiten van personen met een verstandelijke beperking. In het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van ‘guided photovoice’. Bij guided photovoice gaat de participant met een onderzoeker op pad om foto’s te maken over een specifiek thema. Resultaten uit dit onderzoek kunnen enerzijds worden gebruikt om personen met een verstandelijke beperking te includeren in wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd is deze gespreksmethode ook toepasbaar in de praktijk en kan deze gebruikt worden door hulpverleners om beter aan te sluiten bij personen met een verstandelijke beperking.

P.13

(Co-)auteurs:
  • Femke Scheffers
  • Eveline van Vugt
  • Xavier Moonen
Keywords:

Guided photovoice, foto’s, onderzoeksmethode, verstandelijke beperking