De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 – Onderwijs aan leerlingen met ASS: vaardigheden, kennis & houding van leraren in Nederland

2021 – Onderwijs aan leerlingen met ASS: vaardigheden, kennis & houding van leraren in Nederland

Toelichting

Om passend onderwijs te geven aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben leraren kennis nodig van ASS. Daarnaast is het belangrijk dat leraren aanpassingen voor individuele leerlingen kunnen en willen maken, oftewel een positieve houding tegenover van passend onderwijs en vaardigheden voor inclusief lesgeven aan leerlingen met ASS hebben. We onderzoeken binnen het OLAV-project van Accare en projectpartners in hoeverre leraren en pabostudenten in Nederland dit hebben en of we ze verder kunnen toerusten. Dit zijn de eerste resultaten.

P.14

(Co-)auteurs:
  • Anne Smit
  • Pieter Hoekstra
  • Annelies de Bildt
Keywords:

ASS, passend onderwijs, leraren, pabostudenten, kennis