Academische Werkplaats Kajak - Pagina 2 van 3 - Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Stand van Zaken Academische Werkplaats Kajak in het najaarsnummer LVB Onderzoek & Praktijk

In het najaarsnummer van LVB Onderzoek & Praktijk geven wij (Marielle Dekker en Wouter Groen) de stand van zaken weer van de Academische Werkplaats Kajak.

Kajak is in 2016 opgericht door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB in samenwerking met vier lidinstellingen. Wat is er sinds deze oprichting gedaan en wat zijn de plannen voor het komend jaar?

 


Lees meer...

13 mei 2019: AW Kajak op bezoek bij Werkcafé Integrale Specialistische Jeugdzorg

Op 13 mei hadden we een inspirerend Werkcafé Integrale Specialistische Jeugdzorg over jeugdigen met een LVB en psychische klachten i.s.m. de Academische Werkplaats Kajak, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het NJi en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Mooie voorbeelden van een groep creatieve, betrokken, eigenwijze professionals die het tegen de stroom in en gesteund door hun organisaties toch lukt om echt samen te werken en kwetsbare jeugdigen met complexe psychische problemen en hun gezinnen bij te staan, te begeleiden en te behandelen.


Lees meer...

Transitiecoach LVB

Jonge vrouw behandelaar

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde als werkgroep binnen de Academische Werkplaats Kajak de e-learning Transitiecoach LVB samen met verschillende partners. De transitiecoach bereidt jongeren met een LVB en psychische problemen voor op de veranderingen in het leven en de zorg rond hun achttiende jaar. De coach betrekt hen zo goed mogelijk bij de besluitvorming hierover.

Lees hier de eindrapportage van de werkgroep Transitiecoach LVB


Lees meer...

Kwaliteitsstandaard bevordert toegankelijke ggz voor mensen met zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking

Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze mensen krijgen lang niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) helpt behandelaren om psychische stoornissen bij deze groep patiënten beter te herkennen, diagnosticeren en behandelen.


Lees meer...

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

In de afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als genetica, cognitie- en neuropsychologie, systeembenaderingen bij gezins- en residentiële behandeling, farmacotherapie en orthopedagogiek bijeen.


Lees meer...

Startschot Academische Werkplaats Kajak

In de galmende akoestiek van Utrechtse Janskerk klonk op donderdagmiddag 15 december jl. het startschot voor de Academische Werkplaats Kajak. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes discussieerden zo’n 130 aanwezigen over wat er nodig is om kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen de juiste diagnostiek, behandeling en ondersteuning te bieden en om deze mensen zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving.


Lees meer...

Publicatie jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB

Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grotere kans hebben op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Om deze problemen te verminderen, zijn gedegen diagnostisch onderzoek en passende interventies noodzakelijk.


Lees meer...

Keynote speaker Angela Hassiotis: “Zorg voor mensen met een LVB vraagt om maatwerk.”

Op 17 mei 2018 organiseert de Academische Werkplaats Kajak het congres over LVB en psychiatrie ‘Werken aan Samenspel’. Keynote speaker is professor Angela Hassiotis, hoogleraar psychiatrie aan de University College in Londen. In haar lezing vertelt zij over haar visie en onderzoek op het gebied van LVB en psychiatrie. Wij stelden haar ter kennismaking alvast enkele vragen.


Lees meer...