Academische Werkplaats Kajak - Pagina 3 van 3 - Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Landelijk Kenniscentrum LVB

Publicatie jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB

Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grotere kans hebben op het ontwikkelen van emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Om deze problemen te verminderen, zijn gedegen diagnostisch onderzoek en passende interventies noodzakelijk.


Lees meer...

Keynote speaker Angela Hassiotis: “Zorg voor mensen met een LVB vraagt om maatwerk.”

Op 17 mei 2018 organiseert de Academische Werkplaats Kajak het congres over LVB en psychiatrie ‘Werken aan Samenspel’. Keynote speaker is professor Angela Hassiotis, hoogleraar psychiatrie aan de University College in Londen. In haar lezing vertelt zij over haar visie en onderzoek op het gebied van LVB en psychiatrie. Wij stelden haar ter kennismaking alvast enkele vragen.


Lees meer...

Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren.

 


Lees meer...

Interventies voor agressie, gedragsstoornissen en middelengebruik bij jongeren met een LVB

Laura Leenarts en collega’s hebben literatuuronderzoek gedaan naar gedragsinterventies die potentieel effectief zijn voor jongeren met een LVB en gedragsstoornissen of middelengebruik.


Lees meer...

Ontwikkeling e-learning Transitiecoach LVB

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gaat samen met een groot aantal partners de functie van ‘transitiecoach LVB’ ontwikkelen. Deze coach krijgt de taak om jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

 


Lees meer...

Congres Psychiatrie en LVB: Werken aan samenspel

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis. Zo verscheen in 2016 het Handboek Psychiatrie en LVB. Jeugd-GGZ, scholen, VG-zorg en wijkteams werken sinds de transitie meer en meer samen. Een goede zaak! En tijd voor een update, waarin de toenemende samenwerking tussen wetenschap en praktijk, behandelaar en patiënt, jeugd GGZ en VG zorg samen komen. Waarin we, kortom, werken aan samenspel!


Lees meer...