De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 – Dutch Intellectual Disability Study (DIDS): Prevalentie, beloop en behandeleffecten bij jeugdigen met een LVB

2021 – Dutch Intellectual Disability Study (DIDS): Prevalentie, beloop en behandeleffecten bij jeugdigen met een LVB

Toelichting

Er is schrikbarend weinig onderzoek gedaan voor en met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). De DSM-5 omschrijft een LVB als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis waarbij beperkingen bestaan in het verstandelijk en adaptief functioneren (i.e. zelfredzaamheid). In Nederland bestaan geen cijfers over het aantal jeugdigen met een LVB. Ook is er nauwelijks informatie over risico- en beschermende factoren die het beloop van het psychisch en adaptief functioneren beïnvloeden, terwijl in Nederland grote, toonaangevende bevolkingsonderzoeken (Generation R, TRAILS, ABCD, Lifelines, NTR) en klinische cohorten bestaan met geschikte gegevens om hier zicht op te krijgen. De Dutch Intellectual Disability Study (DIDS) bundelt de data uit deze studies om een beter beeld van LVB bij jongeren in Nederland te krijgen. De uitkomsten worden gebruikt om in een nieuw longitudinaal cohort van jongeren met een LVB behandeling te optimaliseren en monitoren middels een innovatieve, persoonsgerichte methode (iamYu, winnaar medische inspiratorprijs 2019).

P.01

(Co-)auteurs:
  • Maurits Masselink
  • Nanda Lambregts-Rommelse
  • Roy Otten
  • Catharina Hartman
Keywords:

LVB, jongeren, prevalentie, risicofactoren, DIDS, persoonsgerichte behandeling