De naam Kajak boven gestileerde golven

2021 – Verschillende perspectieven in beeld: Krachten, lasten en wensen van jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en hun gezinnen

2021 – Verschillende perspectieven in beeld: Krachten, lasten en wensen van jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en hun gezinnen

Toelichting

Koraal doet in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de inzet van de Yucelmethode bij jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, waaronder verstandelijke beperkingen, en hun gezinnen. Vanwege hun specifieke kenmerken op het gebied van werkgeheugen, taalgebruik en -begrip, is het van belang om de communicatie op hen af te stemmen. Visuele ondersteuning kan hierbij een hulpmiddel zijn. In dit onderzoek is de visuele en tactiele Yucelmethode gebruikt om het gesprek aan te gaan over krachten, lasten en wensen van jeugdigen en hun gezinnen. Onderzocht is welke perspectieven er naar voren kwamen ten aanzien van gezinskrachten, -lasten en -wensen, bezien door de bril van de jeugdigen, hun ouders en de betrokken professionals. In de poster worden de bevindingen getoond.

P.03

(Co-)auteurs:
  • Gabriëlle Mercera
  • Thomas Kalis
  • Jessica Vervoort-Schel
  • Xavier Moonen
Keywords:

Visueel, krachten, jeugdigen, gezin, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke beperkingen, Yucelmethode