Preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Neomi van Duijvenbode, Tactus (voorzitter)

Mensen met een LVB lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van verslavingsproblematiek en ervaren vaak meer en ernstigere gevolgen van hun middelengebruik. In de afgelopen jaren is de aandacht voor middelengebruik en verslavingsproblematiek onder deze doelgroep dan ook fors toegenomen. Er is onderzoek gedaan naar het vóórkomen ervan en er zijn diverse methodieken ontwikkeld voor de screening, diagnostiek, preventie en behandeling van verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB. Deze werkgroep wil een overzicht maken van beschikbare methodieken en een handreiking bieden in het maken van een keuze tussen deze methodieken bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB.

Achtergrond

Ondanks de toegenomen aandacht voor middelengebruik en verslavingsproblematiek blijkt dat hulpverleners het lastig vinden om mensen met een LVB en verslavingsproblematiek te begeleiden en behandelen. Deels heeft dit te maken met onvoldoende kennis van de doelgroep en beschikbare methodieken. Kennis is nodig over hoe middelengebruik en verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB herkend kan worden, in kaart kan worden gebracht, voorkomen kan worden en behandeld kan worden.

Doelstelling

Doel van deze werkgroep is om een overzicht te maken van beschikbare methodieken en om hulpverleners handvatten te bieden in het maken van een keuze tussen deze methodieken.

Verwachte eindresultaat

  1. Een inventarisatie van beschikbare screenings- en diagnostische instrumenten voor mensen met een LVB en middelengebruik;
  2. Een inventarisatie van beschikbare preventiemethodieken van middelengebruik voor mensen met een LVB;
  3. Een inventarisatie van beschikbare behandelmethodieken van verslavingsproblematiek voor mensen met een LVB;
  4. Tot een overkoepelende best practice handreiking te komen voor screening, diagnostiek, preventie en behandeling van verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB (najaar 2018 verwacht).