De naam Kajak boven gestileerde golven

Vervolg werkgroep Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Vervolg werkgroep Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking lopen een grotere kans op achterstand en scheefgroei in hun ontwikkeling dan normaalbegaafde leeftijdgenoten, hetgeen in ernstige problemen in het eerste (thuis), tweede (school, stage en werk) en derde leefmilieu (vrienden/vrije tijd) tot uiting kan komen. Zij lopen meer kans op alle leefmilieus vast te lopen en ernstige gedragsproblemen en psychiatrische aandoeningen te ontwikkelen. Zij vallen in de zorg vaker tussen wal en schip, omdat de meeste zorg niet bedoeld is voor en toegerust is op het geven van een passend antwoord op de combinatie aan complexe vragen op het gebied van de orthopedagogiek, de psychiatrie en het speciaal onderwijs. Wat het extra gecompliceerd maakt, is dat er tot nu toe geen bewezen effectieve behandelingen voor hen zijn. Toch zijn er steeds meer aanwijzingen dat zij van cognitieve gedragstherapie kunnen profiteren, mits er met hun LVB-profiel rekening gehouden wordt. Wat houden de aanpassingen in? Hoe kunnen deze in de klinische praktijk vorm en inhoud krijgen? Wanneer kunnen die toegepast worden?

Er is inmiddels door de eerste werkgroep CGT bij jeugdigen met een LVB een prachtige handreiking geschreven: Cognitieve gedragstherapie bij jeugdigen met een LVB en een psychische stoornis (hier klikken).

Lees hier het interview van Michel van den Boogaard, de voorzitter van deze werkgroep, met Mieke Ketelaars (kennisredacteur van de VGCt) over deze mooie handreiking!

Een deel van de werkgroepleden van de eerste CGT werkgroep geeft sinds 2020 een vervolg aan deze werkgroep. Er wordt o.a. gewerkt aan:

  • een overzichtsartikel
  • een e-learing CGT bij jeugdigen met een LVB en een psychische stoornis
  • en de eerste handreiking wordt aangevuld en geüpdatet
  • een aanvraag voor de ontwikkeling van een e-learningmodule pre-CGT bij LVB (advisering)

Inmiddels zijn er al weer mooie resultaten te melden:

Werkgroepleden:

  • Michel van den Bogaard (voorzitter, Herlaarhof)
  • Simone Boven (Accare)
  • Floor Sauter (de Banjaard/Youz)
  • Karen Appelboom (Praktijk Appelboom en Reinier van Arkel)
  • Sammy Roording (programmaleider AW Kajak, Karakter)