Richtlijn psychofarmaca bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Margriet Laar, GGZ Oost Brabant (voorzitter)
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een vergrote kans op psychische stoornissen zoals ADHD of een psychose. Helaas is de kans dat psychofarmaca (medicijnen die effectief zijn bij psychische stoornissen) werken kleiner dan in de gemiddeld begaafde populatie en krijgen mensen met een LVB vaker te maken met bijwerkingen.

Om die reden worden psychofarmaca vaak in lage dosering gestart, en worden langere perioden tussen dosisophogingen aangehouden. Anderzijds worden niet-effectieve middelen vaak niet gestopt wanneer er een ander middel gestart wordt, zodat sprake is van onnodige dubbelmedicatie. Verschillende beroepsgroepen, zoals arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en psychiaters, gebruiken verschillende protocollen voor dezelfde stoornissen.

De werkgroep beoogt daarom:
1) een inventarisatie te maken van de verschillende protocollen voor psychofarmaca bij mensen met een LVB
2) tot concrete aanbevelingen te komen voor gebruik, monitoring en afbouw van psychofarmaca door AVG en psychiaters bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB in klinische en in poliklinische settings.