De naam Kajak boven gestileerde golven

Samen Werken Werkt

Een betaalde baan is voor iedereen belangrijk: het geeft structuur, het is een manier om actief te blijven en het geeft het gevoel iets zinvols te doen en daarvoor gewaardeerd te worden. Dit gaat ook op voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of een licht verstandelijke beperking. Voor hen geldt bovendien, dat werk bijdraagt aan herstel. Het heeft een positief effect op het beloop van psychische klachten, vergroot de kwaliteit van leven, verkleint de kans op mogelijke andere problemen, zoals schulden, dakloosheid of crimineel gedrag en vermindert het beroep op zorg of Wmo-ondersteuning.

Het is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid al moeilijk om betaald werk te vinden en te behouden, voor mensen die daarnaast ook een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben is het nog veel moeilijker. Deze combinatie van beperkingen, vraagt wel om een andere werkwijze dan bij cliënten met enkel een psychische kwetsbaarheid.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek wordt bekeken wat er nodig is om de bestaande methoden ‘Individuele Plaatsing en Steun’ (IPS) en ‘Supported Employment'(SE) die bij Cordaan en Koraal worden ingezet, aan te laten sluiten bij mensen met een LVB.

Onderzoeksmethode

Met behulp van de methode ‘concept mapping’ gaan betrokkenen vanuit verschillende perspectieven (jongvolwassene, werkgever, jobcoach, sociaal steunsysteem) aan de slag met de centrale onderzoeksvraag: “Wat is belangrijk bij het vinden en behouden van werk bij deze kwetsbare doelgroep?

Resultaten en opbrengsten

Een add-on module die o.a. plek krijgt in de opleiding tot IPS-coach van het Kenniscentrum Phrenos en binnen SE.

Looptijd

September 2021 tot oktober 2023

Hoofdonderzoeker

Dr. Gabe de Vries (Cordaan)

Overige betrokken partijen

Koraal, Hogeschool van Amsterdam, AW Kajak, Landelijk Kenniscentrum LVB, Ben Sajet Centrum, Kenniscentrum Phrenos, Mind, UWV, gemeente Amsterdam, bedrijven, Buro Ervaringswerk, AWVN.

Subsidiegever

FNO-Mind Programma GeestKracht (Open call 3)