Startschot Academische Werkplaats Kajak

Startschot Academische Werkplaats Kajak

In de galmende akoestiek van Utrechtse Janskerk klonk op donderdagmiddag 15 december jl. het startschot voor de Academische Werkplaats Kajak. Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes discussieerden zo’n 130 aanwezigen over wat er nodig is om kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen de juiste diagnostiek, behandeling en ondersteuning te bieden en om deze mensen zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving.“Het gaat erom hoe we reilen en zeilen met mensen met een beperking, mensen die anders zijn en denken. We willen bouwen aan een inclusieve samenleving”, zo vatten enkele aanwezigen de discussie samen.

In de Academische Werkplaats gaan instellingen en gemeenten samen aan de slag om de kennis die hiervoor nodig is, een stap verder te brengen. De naam Kajak symboliseert de duo’s die samen op weg zijn naar hetzelfde doel: duo’s van cliënten en professionals, van orthopedagogiek en psychiatrie, van instellingen en gemeenten. Een gemeenschappelijke visie tussen alle betrokkenen is nodig om de boot op koers te houden. Een visie op diagnostiek en behandeling, maar ook op de wijze waarop we mensen willen ondersteunen bij het ontwikkelen en ontplooien van hun talenten.

Aan het einde van de middag zag het “Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking” het levenslicht. In dit boek beschrijven zo’n 70 auteurs de actuele stand van de kennis op dit gebied. Het boek wil een handreiking zijn naar professionals maar ook naar alle andere betrokkenen bij deze mensen. De redactie van het Handboek bestaat uit prof. dr. Robert Didden, dr. Pieter Troost (kinder- en jeugdpsychiater), prof. dr. Xavier Moonen en dr. Wouter Groen (kinder- en jeugdpsychiater en programmaleider Kajak).

De presentatie van het boek werd ingeleid door prof. dr. Theo Doreleijers, emeritus hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hij schetste de enorme ontwikkeling die de kennis op dit gebied de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Maar hij constateerde ook dat er nog veel te bediscussiëren en te ontwikkelen valt. In de Academische Werkplaats is volop plaats voor die discussie en ontwikkeling.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de kersverse bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen, Xavier Moonen, gepresenteerd. Met de combinatie van Kajak, het Handboek en de bijzondere leerstoel kunnen we in de komende jaren constructief werken aan goede zorg, behandeling en ondersteuning die voor deze groep hard nodig is.