3de AW Kajak Studiedag

kind met verrekijker

Studiedag Kinder- en Jeugdpsychiatrie & LVB

 

Kinderen, jongeren en jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak ook te maken met psychische problematiek.

Tijdens deze dag voor professionals in de VB-zorg en de GGZ, wisselen we actuele kennis uit over herkenning, diagnostiek en behandeling van deze kwetsbare doelgroep met een dubbele diagnose (LVB en psychiatrie).

Samen met experts uit de jeugd-LVB-zorg en de jeugd-GGZ delen we bevindingen uit onderzoek & verbinden we deze met casuïstiek, praktijk- en ervaringskennis.

Keynotes
Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort, psychiater en hoogleraar transitiepsychiatrie aan de Universiteit van Maastricht, zal ingaan op de overgang naar volwassenheid bij jongeren met een LVB en psychische problematiek, kansen en belemmeringen en de aansluiting jeugd- op de volwassenenzorg.

Prof. dr. Floortje Schepers, psychiater en hoogleraar innovatie in de GGZ aan het UMC Utrecht, zal ingaan op LVB & mentale ontregeling, complexe systemen en transdiagnostisch, waardegedreven zorg.

Workshops
In het middagdeel kun je in workshopsessies met experts uit de jeugd-LVB-zorg en de jeugd-GGZ in gesprek gaan over bevindingen uit onderzoek, casuïstiek, praktijk- en ervaringskennis.

De onderwerpen die nu op de agenda staan bij de verschillende werkgroepen van de Academische Werkplaats Kajak komen natuurlijk aan de orde. Thema’s hierbij zijn onder andere: depressieve stoornissen, psychotische stoornissen, opgroeien naar volwassenheid, suïcidepreventie en cognitieve gedragstherapie.