Nieuws

Subsidiemogelijkheden GeestKracht call 2 van FNO/MIND

De tweede open call van GeestKracht gaat op dinsdag 1 september van start (https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/subsidie-aanvragen).

Op 1, 10 en 15 september is er weer een mogelijkheid om een project te pitchen (online dit keer). De deadline voor de aanvraag is 20 oktober. Maximaal euro 200.000 per aanvraag.

De doelgroep ‘jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking’ staat, naast andere doelgroepen, ook in deze call centraal.

Ook dit keer stimuleren ze het doen van een gezamenlijke aanvraag door meerdere partijen (inclusief kennisinstituut of onderzoeksinstelling). Belangrijk is dat jongeren er vanaf de start bij betrokken worden. En de voorkeur gaat uit naar voorstellen primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen (en secundair op het beter toerusten van professionals).

Mocht iemand een praktisch projectidee hebben dat aansluit bij deze call & kartrekker willen zijn voor (het schrijven van) het voorstel, dan denken we vanuit de Academische Werkplaats Kajak graag met u mee (www.awkajak.nl).