Terugblik congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en LVB 3 juni 2021

Terublik congres Kinder- en jeugdpsychiatrie & LVB

Met de beoordeling zeer goed door 48 procent en goed door 50 procent van de deelnemers, kunnen we van een geslaagd congres spreken.

Honderdtachtig professionals in de jeugd-LVB-zorg en de jeugd-GGZ wisselden op donderdag 3 juni 2021 kennis en ervaringen uit over herkenning, diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek.

Voor de PowerPoint presentaties van Samen Op Koers! klik hier.

Via de (anonieme) evaluatie ontvingen we waardering voor inhoud, aansluiting op de praktijk en de waarde van het werk van de Academische Werkplaats Kajak.

‘Zowel de sprekers als inhoudelijk echt super! Wat een waardevol congres en waardevolle werkzaamheden vanuit Kajak. Levert echt een bijdrage aan praktijk op deze manier!

‘Beste studiedag rond LVB die ik tot op heden heb gevolgd. Complimenten dus!’

 

Expertsessies door 70 /98% beoordeeld met (zeer) goed

Onderwerpen als trauma gerelateerde stoornissen, problematische gehechtheid, psychotische stoornissen, en suïcide en ervaringsdeskundigheid kwamen aanbod.

Kirsten Hoogerheide over het gesprek met de ervaringsdeskundige‘je hebt me echt aan het denken gezet en de tips ga ik in de praktijk gebruiken!’.

Ook bekeken we de classificatie LVB in relatie tot neurocognitief en adaptief functioneren en de Wet Zorg en Dwang.

Binnen deze sessies zorgden experts uit het werkveld voor een solide kennisoverdracht en gingen ze daarna met emeritus-hoogleraar Frits Boer, de dagvoorzitter, in gesprek.

‘Van begin tot eind boeiend, Mede dankzij de boeiende gesprekken tussen Frits Boer en de sprekers. Knap hoor: 8 uur aandacht vasthoudend!’

De  deelnemers, waaronder psychologen, orthopedagogen, psychiaters, AVG experts, onderzoekers en beleidsmedewerkers, deden thuis actief mee door het stellen van vragen en stemmen tijdens de interactieve polls

Milja te Selle – van Dijk over presentatie over suïcide(preventie): ’Echt fantastisch verteld Teunis, met volledige aandacht kunnen luisteren zo aan het einde van de dag’.

 Postersessies

Maar liefst 14 Nederlandse onderzoeksgroepen presenteerden zich via een postersessie (voor de postersessie van Samen Op Koers! klik hier).

Boudewijn Gunning ‘Bedankt! Hele interessante posters!’

 Handreikingen

Tijdens het congres bleek dat de helft van de bezoekers al bekend was met de verschillende handreikingen die werkgroepen binnen de AW Kajak de afgelopen jaren hebben geschreven.

Ook interesse of wil je de handreikingen helpen verspreiden? Klik dan hier voor gratis downloads.

Nieuw: Handreiking over Problematische Gehechtheid
Binnenkort komt ook de Handreiking over Problematische Gehechtheid bij jeugdigen met een LVB op de website te staan (www.awkajak.nl)

Samen op Koers logo

We bedanken de gasten, de dagvoorzitter en de mensen achter de schermen voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag.

Studio congres Samen Op Koers!

Speciale dank aan Unbound Media voor de regie en productie van de filmopnames voor en tijdens de livestream.

En dank aan het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Karakter, ’s Heeren Loo, Youz/De Banjaard, Levvel, Ambiq, Pluryn en onze nieuwe kernpartner Accare voor het mogelijk blijven maken van de Academische Werkplaats Kajak.