Transitiecoach LVB

De werkgroep Transitiecoach heeft samen met een groot aantal partners de e-learning Transitiecoach LVB ontwikkeld. Deze coach heeft de taak om jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Het project is gestart in september 2017 en loopt door tot juni 2019. Via deze link kunt u de eindrapportage lezen.

 

Achtergrond

Elk jaar worden ongeveer 6000 jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) 18 jaar. Vanaf die dag worden zij geacht zelf keuzes te maken op belangrijke levensgebieden zoals werk en school. Veel jongeren met een LVB functioneren cognitief of sociaal emotioneel op een jonger niveau, bijvoorbeeld 9 of 12 jaar, en zijn nog niet in staat op alle levensgebieden op eigen benen te staan. Voor deze groep is ondersteuning bij de veranderingen die plaatsvinden als zij 18 worden daarom cruciaal. Binnen de Academische Werkplaats Kajak, heeft het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met verschillende partners de e-learning Transitiecoach LVB ontwikkeld en onderzocht.

Verwachte resultaten

Eerste Pilotfase
In de eerste pilot (september 2017 – september 2018) werkte de werkgroep Transitiecoach samen met GGZ Ecademy aan het ontwikkelen van een e-learning module voor de transitiecoach LVB. Transitiecoaches bereiden jongeren met een LVB en hun ouders op professionele wijze voor op de veranderingen in het leven en de zorg rond het 18de jaar en betrekt hen zo goed mogelijk bij de besluitvorming hierover. Door jongeren met een LVB vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van de e-learning module, sluit de ondersteuning zo goed mogelijk aan bij hun behoeften en ervaren knelpunten.

Na een jaar heeft het project het volgende opgeleverd:

a) Een e-learning module voor Transitiecoaches LVB is ontwikkeld op basis van ervaringen van jongeren met een LVB en hun ouders, literatuuronderzoek en input van experts. De e-learning leert jeugdhulpverleners de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn als transitiecoach. De e-learning is online in ongeveer een dagdeel te doorlopen. Belangrijke onderdelen van de e-learning zijn de rol als transitiecoach, het signaleren en doorbreken van blokkades in verschillende levensdomeinen en het in kaart brengen van het systeem van de jongere. De toekomstige coach krijgt verschillende handige tools aangereikt. Ook is er aandacht voor een soepele overgang naar de GGZ voor volwassenen. Ouders worden door de coach waar mogelijk maar altijd in overleg met de jongere betrokken.

b) Implementatie van transitiecoaches LVB in drie zorginstellingen.

c) Inzicht in de sterke en zwakke kanten van de werkwijze volgens jongeren met een LVB, hun ouders en coaches.

Tweede Pilotfase
Op basis van de positieve ervaringen in de eerste pilot, is er vanaf september 2018 een tweede pilot gestart voor de duur van 10 maanden. In deze fase monitort de werkgroep het transitiecoachen om de inzet van de e-learning te optimaliseren. De pilotgroep zit inmiddels vol, maar de e-learning kan door iedereen die geïnteresseerd is online gevolgd worden. In het voorjaar van 2019 worden alle deelnemers aan de e-learning gevraagd om een korte evaluatie in te vullen over de e-learning zelf en het transitiecoachen in de praktijk. In juni 2019 worden alle resultaten verwerkt in een eindevaluatie

Voor aanmelding of meer informatie zie www.transitiecoach-lvb.nl.

U kunt ook contact opnemen met Maartje van den Essenburg via m.vandenessenburg@kenniscentrum-kjp.nl.

Samenwerking

In dit project van de Academische Werkplaats Kajak werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met de volgende partners:

– Karakter
– MFC De Banjaard
– Gastenhof/Koraalgroep
– GGZ Ecademy
– LFB
– Hogeschool Rotterdam
– Landelijk Kenniscentrum LVB

Het project is mede gefinancierd door Innovatiefonds Zorgverzekeraars