Transitiecoach LVB

Per september 2017 is de nieuwe werkgroep Transitiecoach LVB van start gegaan. De transitiecoach krijgt de taak om jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Achtergrond

Elk jaar worden ongeveer 6000 jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) 18 jaar. Vanaf die dag worden zij geacht zelf keuzes te maken op belangrijke levensgebieden zoals werk en school. Veel jongeren met een LVB functioneren cognitief of sociaal emotioneel op een jonger niveau, bijvoorbeeld 9 of 12 jaar, en zijn nog niet in staat op alle levensgebieden op eigen benen te staan. Voor deze groep is ondersteuning bij de veranderingen die plaatsvinden als zij 18 worden daarom cruciaal.

Verwachte eindresultaat

Het project resulteert in een e-learning module voor een nieuw type behandelaar, de transitiecoach LVB, die jongeren met een LVB en hun ouders op professionele wijze voorbereidt op de veranderingen in het leven en de zorg rond het 18e jaar en die hen zo goed mogelijk betrekt bij de besluitvorming hierover. Door jongeren met een LVB vanaf het begin te betrekken bij het vormgeven van deze nieuwe functie en de ontwikkeling van de e-learning module, sluit de ondersteuning zo goed mogelijk aan bij hun behoeften en ervaren knelpunten.

Na een jaar heeft het project het volgende opgeleverd:

a) Een e-learning module voor transitiecoaches LVB, op basis van ervaringen van jongeren met een LVB en ouders, literatuuronderzoek en input van experts.
b) Implementatie van transitiecoaches LVB in drie zorginstellingen.
c) Inzicht in de sterke en zwakke kanten van de werkwijze volgens jongeren met een LVB, hun ouders en coaches.

zie ook: Website Transitiecoach