De naam Kajak boven gestileerde golven

Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling

Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling

Groep mensen aan tafel met puzzelstukjes

Achtergrond

Naast het delen van bestaande kennis en expertise,en het inventariseren en delen van resultaten uit lopend onderzoek (klik hier),  leveren we als Academische Werkplaats ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe kennis. We initiëren en ondersteunen daarvoor praktijkgericht onderzoek waarbij meerdere organisaties samenwerken met onderzoekers en onderzoekorganisaties.  De werkgroep O&O fungeert als basis voor het initiëren en (mede)aanvragen van nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten. Per aanvraag worden subcommissies samengesteld waarbij ook steeds samenwerking wordt gezocht met bij het onderzoek passende hoogleraren of lectoren. Samen schrijven we projectaanvragen en winnen we belangrijke onderzoekssubsidies of sluiten we aan bij onderzoeksprojecten die op een bredere doelgroep zijn gericht, maar waarbij onze expertise t.a.v. jeugdigen met een LVB en psychische kwetsbaarheid van pas komt.

Doelstelling 

Samen met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de LVB-zorg en met onderzoekstaken binnen hun takenpakket en hoogleraren en lectoren, dragen we binnen een actieve netwerkstructuur bij aan het (mede)aanvragen van onderzoeksvoorstellen op het grensvlak van LVB & psychiatrie. Verder neemt een programmaleider van AW Kajak ook deel aan diverse stuurgroepen van reeds gehonoreerde onderzoeksaanvragen.

Onderzoeksagenda

Samen met de leden van de werkgroep O&O stellen we een onderzoeksagenda op. Als u denkt dat uw onderzoekplan aansluit bij onze onderzoeksagenda of als uw onderzoeksgroep expertise kan gebruiken op het grensvlak lvb-jeugd & psychische kwetsbaarheid, neem dan gerust contact met ons op (info@awkajak.nl of m.dekker@awkajak.nl).

AW Kajak partner in de volgende onderzoeken

AW Kajak is reeds betrokken bij een aantal mooie onderzoeksprojecten zoals:

Werkgroepleden:

 • Dr. Marielle Dekker (AW Kajak, voorzitter)
 • Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse (Karakter/Radboudumc)
 • Prof dr. Roy Otten (Radboud Universiteit)
 • Dr. Evelien Poelen (Pluryn)
 • Dr. Annelies de Bildt (Accare)
 • Dr. Aart Franken (Arkin Jeugd en Gezin)
 • Dr. Marianne Kasius (Youz/De Banjaard)
 • Dr. Irma Hein (Levvel/De Bascule)
 • Dr. Bas Bijl (’s Heeren Loo)
 • Vacature (Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie)
 • Pijke Dijkema (Ambiq)
 • Jessica Vervoort-Schel (Koraal- PhD-kandidaat)