Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling

 Achtergrond

Naast het delen van bestaande kennis en expertise,en het inventariseren en delen van resultaten uit lopende onderzoek (klik hier),  leveren we als Academische Werkplaats ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe kennis. We initiëren en ondersteunen daarvoor praktijkgericht onderzoek waarbij meerdere organisaties samenwerken en met onderzoekers en onderzoekorganisaties.  De werkgroep O&O fungeert als basis voor het initiëren en aanvragen van nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten. Per aanvraag worden subcommissies samengesteld waarbij ook steeds samenwerking wordt gezocht met bij het onderzoek passende hoogleraren of lectoren op het gebied van LVB of psychiatrie. Samen schrijven we projectaanvragen en winnen we belangrijke onderzoekssubsidies.

Doelstelling 

Samen met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de LVB-zorg en met onderzoekstaken binnen hun takenpakket en hoogleraren en lectoren, dragen we binnen actieve netwerkstructuur bijhet aanvragen van onderzoeksvoorstellen op het grensvlak van LVB & psychiatrie. Verder neemt een programmaleider van AW Kajak ook deel aan diverse stuurgroepen van reeds gehonoreerde onderzoeksaanvragen.

Werkwijze/Producten

AW Kajak is reeds betrokken bij een aantal mooie onderzoeksprojecten (zie ook ‘AW Kajak denkt mee met onderzoek), zoals: