Werkgroep Transitiepsychiatrie bij jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

 Achtergrond

In 2022 zal er een nieuwe werkgroep Transitiepsychiatrie bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek gestart worden.

De combinatie van een LVB en psychische problematiek maakt de overgang naar volwassenheid en volwassenenzorg ingewikkeld. Op 18-jarige leeftijd zijn deze kwetsbare jongeren vaak nog niet klaar om zelfstandig te leven. De zorg houdt daar niet altijd goed rekening mee. Daarom krijgen deze jongeren vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Zorgprofessionals uit de GGz en de LVB-zorg werken samen aan de beste manier om betere ondersteuning te bieden in de transitieperiode.

Doelstelling 

Het doel is om zorgprofessionals beter toe te rusten en om de verschillende vormen van ondersteuning voor deze kwetsbare jongeren en jongvolwassenen in deze uitdagende periode goed in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. Dit doen we door breed en vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te verzamelen, te bundelen tot praktische producten.  De werkgroep maakt hierbij gebruik van wetenschappelijke kennis, ervaringskennis, praktijkkennis en de resultaten uit het lopende onderzoek Transitie Journeys.

Werkwijze/Producten

De werkgroep zal samen werken aan de (verdere) ontwikkeling van: 

  • Een update van de gratis e-learning module ‘Transitiecoach LVB’ samen met GGz-Ecademy.
  • Een gratis te downloaden handreiking over goede transitiezorg bij jonge mensen met een LVB + psychische problematiek
  • Een praktijkbundel met ervaringsverhalen en casuïstiek

De werkgroep bestaat uit behandelaren van jongeren en/of jongvolwassenen met LVB, uit verschillende GGz- en LVB-zorgorganisaties in Nederland, medewerkers van kennisinstituten en ervaringsdeskundigen. Allen hebben affiniteit en ervaring met jonge mensen met een LVB en psychische problematiek.