Wilsbekwaamheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Irma Hein en Pieter Troost, De Bascule (voorzitters)

Jongeren met een LVB zijn door hun sociale, verstandelijke en praktische beperkingen minder toegerust om met de problemen van het dagelijks leven om te gaan. Wanneer daarbij ook een psychiatrische stoornis ontstaat kan de draaglast de draagkracht overstijgen, met als gevolg dat jongeren niet meer goed kunnen meedoen in de maatschappij.

Om een optimale participatie te bevorderen, is het van belang om zo veel mogelijk de beslissingen van jongeren met een LVB te respecteren. Maar het is ook belangrijk om het over te nemen wanneer een jongere niet meer in staat is om zelf weloverwogen te beslissen. De werkgroep wilsbekwaamheid wil een handreiking bieden bij vragen op het gebied van wilsbekwaamheid bij jongeren met een LVB.

Achtergrond

Wanneer er getwijfeld wordt aan de wilsbekwaamheid van een jongere met een LVB om ingrijpende beslissingen te nemen, moet duidelijk zijn welke stappen genomen kunnen worden om daarin uitkomst te bieden. Kennis is nodig over hoe de wilsbekwaamheid van de jongere zo veel mogelijk ondersteund kan worden, en over hoe vastgesteld kan worden wanneer een jongere niet meer wilsbekwaam is en beschermd moet worden voor schadelijke gevolgen van beslissingen die hij of zij op dat moment niet goed kan overzien.

Doelstelling

Doel van het project is om hulpverleners handvatten te bieden hoe om te gaan met complexe medische beslissingen bij jongeren met een LVB waarbij er twijfel is over de wilsbekwaamheid.

Eindresultaat

1. best practice handreiking hoe te handelen in situaties waarbij er twijfel is over de wilsbekwaamheid bij jeugdigen met een LVB met gebruikmaking van een methode voor het beoordelen van wilsbekwaamheid;

2. subsidieaanvraag tbv ontwikkeling van e-learning over wilsbekwaamheidsvragen voor hulpverleners die werken met jongeren met een LVB.