Carina van Kregten, Intermetzo (voorzitter)

Sommige kinderen maken meerdere potentieel traumatische ervaringen mee. Hiermee bedoelen we: mishandeling, verwaarlozing, gescheiden worden van een gehechtheidsfiguur, uithuisplaatsing, misbruik, pestervaringen en/of getuige zijn van huiselijk geweld. De ontwikkeling van deze kinderen wordt bedreigd. Sommige kinderen ontwikkelen klachten die vallen in de classificatie PTSS. Andere kinderen krijgen chronische psychische en lichamelijke klachten. We spreken dan van chronisch trauma. 

Sammy Roording, Karakter (voorzitter)

Straatwijzer is online non-profit psycho-educatie voor jongeren (>12 jaar) met LVB en psychiatrische problemen en voor hun ouders (meer informatie over Straatwijzer).
De werkgroep Straatwijzer wil

  1. de oorspronkelijk door ons ontwikkelde module Straatwijzer landelijk meer bekendheid geven
  2. Straatwijzer op effectiviteit onderzoeken
  3. Straatwijzer verder uitbreiden met: a) meerdere psychiatrische stoornissen; b) en met omgang met social-media

Neomi van Duijvenbode, Pluryn (voorzitter)

Mensen met een LVB lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van verslavingsproblematiek en ervaren vaak meer en ernstigere gevolgen van hun middelengebruik. In de afgelopen jaren is de aandacht voor middelengebruik en verslavingsproblematiek onder deze doelgroep dan ook fors toegenomen. Er is onderzoek gedaan naar het vóórkomen ervan en er zijn diverse methodieken ontwikkeld voor de screening, diagnostiek, preventie en behandeling van verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB. Deze werkgroep wil een overzicht maken van beschikbare methodieken en een handreiking bieden in het maken van een keuze tussen deze methodieken bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB. 

Robert Didden, Radboud Universiteit (voorzitter)

Recente ontwikkelingen zoals de introductie van de DSM-5, de toenemende nadruk op zelfredzaamheid in de participatie maatschappij, de transitie van centrale zorg naar zorg in de wijk en nieuwe inzichten in behandelmethodes vragen nieuwe kennis van iedereen die met mensen met een LVB en psychische stoornissen werkt. Het doel van het handboek is een breed overzicht te bieden dat recht doet aan de verschillende aspect van stoornissen, behandeling, zorg en organisatie. 

Irma Hein en Pieter Troost, De Bascule (voorzitters)

Jongeren met een LVB zijn door hun sociale, verstandelijke en praktische beperkingen minder toegerust om met de problemen van het dagelijks leven om te gaan. Wanneer daarbij ook een psychiatrische stoornis ontstaat kan de draaglast de draagkracht overstijgen, met als gevolg dat jongeren niet meer goed kunnen meedoen in de maatschappij. 

Margriet Laar, GGZ Oost Brabant (voorzitter)

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een vergrote kans op psychische stoornissen zoals ADHD of een psychose. Helaas is de kans dat psychofarmaca (medicijnen die effectief zijn bij psychische stoornissen) werken kleiner dan in de gemiddeld begaafde populatie en krijgen mensen met een LVB vaker te maken met bijwerkingen. 

Per september 2017 gaat de nieuwe werkgroep Transitiecoach LVB van start. De transitiecoach krijgt de taak om jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.