De naam Kajak boven gestileerde golven

Handreiking Problematische gehechtheid en LVB

Handreiking Problematische gehechtheid en LVB

Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB.

We weten dat een gehechtheidsrelatie een basale levensvoorwaarde is voor elke jeugdige. Een gunstig proces van hechting met ouder(s) is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling naar mogelijkheden: biologisch/motorisch; sociaal-emotioneel en cognitief.
Jeugdigen met een LVB lopen een relatief groot risico op het ontwikkelen van een problematische gehechtheid, vooral op gedesorganiseerde gehechtheid. Verschillende kenmerken van een LVB en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van deze problemen.

Deze handreiking is een eerste aanzet om de bruikbare elementen uit de verschillende richtlijnen en (inter)nationale vakliteratuur te combineren met ervaringen uit de praktijk van de specialistische jeugd-GGZ en LVB-jeugdzorg. In deze practice-based handreiking integreren we het voor onze doelgroep (beperkte) wetenschappelijk bewijs met de klinische expertise van de werkgroepleden en collega’s.

Deze handreiking over de diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid is bedoeld voor jeugdigen met een LVB vanaf ongeveer 6 jaar en biedt:

  • een kort overzicht van de definitie van problematische gehechtheid, mogelijke risicofactoren en prevalentiecijfers, informatie over de verschillende stromingen binnen het werkveld van gehechtheid en gehechtheidsproblematiek (Hoofdstuk 2).
  • een integratieve kijk op de diagnostiek (Hoofdstuk 3) en behandeling (Hoofdstuk 4) van problematische gehechtheid. Een schematisch overzicht met voor de doelgroep in te zetten onderzoeksmiddelen en behandelmethoden (die in Nederland verkrijgbaar zijn of waarin men zich in Nederland kan laten scholen).
  • In het hoofdstuk over behandeling (Hoofdstuk 4) worden kort de behandelvoorwaarden besproken voor de behandeling van problematische gehechtheid, de uitgangspunten van een goed (pedagogisch) opvoedklimaat, mogelijke LVB-specifieke aanpassingen binnen de behandeling en beschikbaar psycho-educatiemateriaal.