Werkgroepen overzicht

Werkgroep Neuropsychologie bij jeugdigen en jongvolwassenen met en lichte verstandelijke beperking en psychopathologie

De werkgroep wil zich gaan richten op het ontwikkelen van een richtlijn in het doen van neuropsychologisch onderzoek bij deze doelgroep en op het bundelen en verspreiden van kennis rondom het thema neuropsychologie en LVB.


Lees meer...

Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling

Naast het delen van bestaande kennis en expertise, willen we als Academische Werkplaats Kajak ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe kennis. We initiëren en ondersteunen daarvoor praktijkgericht onderzoek  waarbij meerdere organisaties samenwerken met elkaar en met onderzoekers en onderzoekorganisaties.  De werkgroep O&O fungeert als basis voor het initiëren en aanvragen van nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten en het opstellen van een onderzoeksagenda


Lees meer...

Vervolg werkgroep Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een LVB

Er is een vervolg gekomen op de eerdere Werkgroep Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een LVB

Kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking lopen een grotere kans op achterstand en scheefgroei in hun ontwikkeling dan normaalbegaafde leeftijdgenoten, hetgeen in ernstige problemen in het eerste (thuis), tweede (school, stage en werk) en derde leefmilieu (vrienden/vrije tijd) tot uiting kan komen.


Lees meer...

Werkgroep Psychotische stoornissen bij jonge mensen met een LVB

In 2021 is de nieuwe werkgroep psychotische stoornissen bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB van start gegaan.

Jonge mensen met een LVB hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose, maar het is niet altijd duidelijk welke aanpassingen er nodig zijn in de diagnostiek, begeleiding en behandeling van jonge mensen met een LVB en een (vermoeden van een) psychose.

Waar moet je op letten en hoe ga je vervolgens om met iemand met een psychose en een LVB? 

De werkgroep wil bestaande kennis over psychotische stoornissen bij jonge mensen met een LVB bundelen en vertalen in praktische tools voor professionals die dagelijks werken met deze jongeren 

 


Lees meer...

Werkgroep Depressie bij jonge mensen met een LVB

In 2021 is de nieuwe werkgroep depressie bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB van start gegaan.

Er zijn verschillende richtlijnen over depressieve stoornissen, maar de verbijzondering voor jonge mensen met een LVB mist nog. In de praktijk blijkt dat het signaleren van depressieve klachten bij intake lastig is. Verder blijkt er binnen de LVB-zorg vaak nog een grote handelingsverlegenheid te bestaan na het stellen van deze psychiatrische diagnose.

De werkgroep wil de unieke aspecten van een depressieve stoornis in kaart brengen bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB. Denk daarbij aan  signalering, screening, diagnostiek, begeleiding en behandeling.  


Lees meer...

Werkgroep Transitiepsychiatrie/Opgroeien naar Volwassenheid

In 2022 zal er een nieuwe werkgroep Transitiepsychiatrie bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek gestart worden.

De combinatie van een LVB en psychische problematiek maakt de overgang naar volwassenheid en volwassenenzorg ingewikkeld. Op 18-jarige leeftijd zijn deze kwetsbare jongeren vaak nog niet klaar om zelfstandig te leven. Zorgprofessionals zoeken naar de beste manier om ondersteuning te bieden in de transitieperiode.

Deze werkgroep zal praktische producten ontwikkelen op basis van wetenschappelijke literatuur en het lopende onderzoek Transitie Journeys.

 

 


Lees meer...

Vervolg Werkgroep Straatwijzer

Straatwijzer is online non-profit psycho-educatie voor jongeren (>12 jaar) met LVB en psychiatrische problemen en voor hun ouders (meer informatie over Straatwijzer).
De werkgroep Straatwijzer wil

  1. de oorspronkelijk door ons ontwikkelde module Straatwijzer landelijk meer bekendheid geven
  2. Straatwijzer op effectiviteit onderzoeken
  3. Straatwijzer verder uitbreiden met: a) meerdere psychiatrische stoornissen; b) en met omgang met social-media

Lees meer...