Werkgroepen

International Research Working Group Psychotropic medication in people with intellectual disabilities

During the Kajak Conference ‘Psychiatrie en LVB: werken aan samenspel’ on May 17th, a meeting initiated by Angela Hassiotis took place to establish an international working group to explore research collaborations and discussion around the use and optimisation of psychotropic medication in people with intellectual disabilities across the lifespan.

This working group is looking for other colleagues, both researchers and clinicians with research interests, in the Netherlands (and the rest of Europe) who would be interested in contributing to this working group.


Lees meer...

LVB en traumatisering

Carina van Kregten, Intermetzo (voorzitter)

Sommige kinderen maken meerdere potentieel traumatische ervaringen mee. Hiermee bedoelen we: mishandeling, verwaarlozing, gescheiden worden van een gehechtheidsfiguur, uithuisplaatsing, misbruik, pestervaringen en/of getuige zijn van huiselijk geweld. De ontwikkeling van deze kinderen wordt bedreigd. Sommige kinderen ontwikkelen klachten die vallen in de classificatie PTSS. Andere kinderen krijgen chronische psychische en lichamelijke klachten. We spreken dan van chronisch trauma.


Lees meer...

Wilsbekwaamheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Irma Hein en Pieter Troost, De Bascule (voorzitters)

Jongeren met een LVB zijn door hun sociale, verstandelijke en praktische beperkingen minder toegerust om met de problemen van het dagelijks leven om te gaan. Wanneer daarbij ook een psychiatrische stoornis ontstaat kan de draaglast de draagkracht overstijgen, met als gevolg dat jongeren niet meer goed kunnen meedoen in de maatschappij.


Lees meer...

Straatwijzer

Sammy Roording, Karakter (voorzitter)

Straatwijzer is online non-profit psycho-educatie voor jongeren (>12 jaar) met LVB en psychiatrische problemen en voor hun ouders (meer informatie over Straatwijzer).
De werkgroep Straatwijzer wil

  1. de oorspronkelijk door ons ontwikkelde module Straatwijzer landelijk meer bekendheid geven
  2. Straatwijzer op effectiviteit onderzoeken
  3. Straatwijzer verder uitbreiden met: a) meerdere psychiatrische stoornissen; b) en met omgang met social-media

Lees meer...

Richtlijn psychofarmaca bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Margriet Laar, GGZ Oost Brabant (voorzitter)

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een vergrote kans op psychische stoornissen zoals ADHD of een psychose. Helaas is de kans dat psychofarmaca (medicijnen die effectief zijn bij psychische stoornissen) werken kleiner dan in de gemiddeld begaafde populatie en krijgen mensen met een LVB vaker te maken met bijwerkingen.


Lees meer...

Preventie en behandeling van middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Neomi van Duijvenbode, Pluryn (voorzitter)

Mensen met een LVB lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van verslavingsproblematiek en ervaren vaak meer en ernstigere gevolgen van hun middelengebruik. In de afgelopen jaren is de aandacht voor middelengebruik en verslavingsproblematiek onder deze doelgroep dan ook fors toegenomen. Er is onderzoek gedaan naar het vóórkomen ervan en er zijn diverse methodieken ontwikkeld voor de screening, diagnostiek, preventie en behandeling van verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB. Deze werkgroep wil een overzicht maken van beschikbare methodieken en een handreiking bieden in het maken van een keuze tussen deze methodieken bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB.


Lees meer...

Richtlijn cognitieve gedragstherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Michel van den Bogaard, Herlaarhof (voorzitter)

Kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking lopen een grotere kans op achterstand en scheefgroei in hun ontwikkeling dan normaalbegaafde leeftijdgenoten, hetgeen in ernstige problemen in het eerste (thuis), tweede (school, stage en werk) en derde leefmilieu (vrienden/vrije tijd) tot uiting kan komen.


Lees meer...

Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

Robert Didden, Radboud Universiteit (voorzitter)

Recente ontwikkelingen zoals de introductie van de DSM-5, de toenemende nadruk op zelfredzaamheid in de participatie maatschappij, de transitie van centrale zorg naar zorg in de wijk en nieuwe inzichten in behandelmethodes vragen nieuwe kennis van iedereen die met mensen met een LVB en psychische stoornissen werkt. Het doel van het handboek is een breed overzicht te bieden dat recht doet aan de verschillende aspect van stoornissen, behandeling, zorg en organisatie.


Lees meer...

Transitiecoach LVB

Sara van der Weerd, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (voorzitter)

Per september 2017 is de nieuwe werkgroep Transitiecoach LVB van start gegaan. De transitiecoach krijgt de taak om jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.


Lees meer...

Hechting bij mensen met een licht verstandelijke beperking: diagnostiek

Marcel Nadorp, Pluryn (voorzitter)

Deze nieuwe werkgroep presenteert binnenkort hun projectplan.


Lees meer...

Hechting bij mensen met een licht verstandelijke beperking: behandeling

Natascha van Fucht, Lijn 5 en Marja Lanshage, Triade Flevoland (voorzitters)

Deze nieuwe werkgroep presenteert binnenkort hun projectplan.

 


Lees meer...