De naam Kajak boven gestileerde golven

Werkgroep Neuropsychologie bij jeugdigen en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en psychopathologie

Werkgroep Neuropsychologie bij jeugdigen en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en psychopathologie

Opzet

In 2023 is een nieuwe werkgroep gestart: neuropsychologie bij jeugdigen en jongvolwassenen met LVB en psychiatrie met een enthousiaste groepprofessionals met kennis van, ervaring in en affiniteit met neuropsychologie en jeugdigen/jongvolwassenen (tot ca. 23 jaar) met een licht verstandelijke beperking (en psychiatrische problematiek).

Achtergrond

Op het vlak van diagnostiek is er de afgelopen jaren veel veranderd, zeker ook binnen de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking c.q. zwakbegaafdheid. Waar voorheen de nadruk lag op classificerende diagnostiek is er steeds meer aandacht voor verdiepende en handelingsgerichte diagnostiek die oog heeft voor onderliggende sterkte-/zwakteprofielen. Dit past goed binnen de recente trend van transdiagnostisch werken, en sluit aan bij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Zo heeft een recente studie van Santegoeds, van der Schoot, Klip, Roording-Ragetlie & Rommelse (2022) in ’the Journal of Intellectual Disability Research’ laten zien dat kinderen met LVB en comorbide psychiatrische problemen sterk worden gehinderd door basale informatieverwerkingsproblemen (zoals een beperkter werkgeheugen en een tragere snelheid van informatieverwerking). Echter, het ontbreekt nog veelal aan praktische handvaten om deze brug tussen wetenschap en praktijk op dit vlak te slaan voor deze doelgroep, aansluitend bij de huidige tijdsgeest wat betreft diagnostisch denken en state-of-the-art kennis en innovatie op dit thema.

Vanuit de praktijk klinken geluiden dat veel gedragswetenschappers en psychodiagnostici inmiddels de meerwaarde van neuropsychologisch onderzoek bij LVB inzien, maar zich nog onvoldoende vaardig en kundig voelen op dit vlak. Daardoor wordt er een barrière ervaren in het uitvoeren van neuropsychologische diagnostiek en bestaat er een risico op grote verschillen in kwaliteit van dergelijke onderzoeken (zowel tussen organisaties als tussen collega’s onderling binnen eenzelfde organisatie). Daarbij is bij deze doelgroep vaak sprake van complexe onderzoeksvraagstellingen die vragen om een bepaald niveau aan kennis en vaardigheden op het vlak van psychodiagnostiek. Al met al, is er veel behoefte aan praktische handvaten op dit thema.

Doelstelling

De werkgroep wil zich gaan richten op het ontwikkelen van een richtlijn in het doen van neuropsychologisch onderzoek bij deze doelgroep en op het bundelen en verspreiden van kennis rondom het thema neuropsychologie en LVB.

Werkwijze/producten

Werkgroepleden:

 • Sammy Roording-Ragetlie, klinisch neuropsycholoog bij Karakter en programmaleider AW Kajak, voorzitter
 • Eric Santegoeds, klinisch neuropsycholoog bij Karakter, voorzitter
 • Francien Martin-Visscher, klinisch neuropsycholoog bij de Banjaard/Youz
 • Neomi van Duijvenbode, GIOS (klinisch psycholoog) bij GGZ Drenthe (tijdelijk Manon Spanjer)
 • Sandra van Eck, orthopedagoog-generalist bij Koraal/De Hondsberg
 • Eeke Harting, gz-psycholoog bij poli+
 • Jolanda Hoogervorst, gz-psycholoog bij Prima SO
 • Kars Wichers Schreur, basispsycholoog bij 's Heeren Loo
 • Florine Engelberts, klinisch psycholoog/orthopedagoog-generalist bij GGZ Delfland/Fortagroep
 • Linda Verhaar, gz-psycholoog bij Ipse de Bruggen
 • Monique van de Coevering - van Ginneken, orthopedagoog bij Amarant
 • Maureen van Beek van alphen, pedagogisch medewerker, orthopedagoog i.o.  bij Prisma 
 • Jitske de Haan, gz-psycholoog bij Advisium 's Heeren Loo
 • Malou de Waal, orthopedagoog i.o. bij Koraal/de Hondsberg

 

Interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep? Stuur een e-mail naar s.roording@awkajak.nl