Kinder- en jeugdpsychiatrie & LVB

De Academische Werkplaats Kajak heeft als doel, het vergroten van de eigen regie en participatie van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek.

Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg nodig. Door deze verbinding komen de jeugd-ggz en de LVB-zorg tot gezamenlijke kennisontwikkeling gericht op twee kerndoelen:

  1. contextgebonden en ontwikkelingsgerichte diagnostiek stimuleren en verbeteren
  2. behandeling en begeleiding verbinden

Studiedag Passende perspectieven

Over AW Kajak

Werkgroepen AW Kajak

Onderzoek

Jongentje met scheepstoeter en pretogen

Nieuws

Het tijdschrift Clinical Psychology: Science and Practice publiceerde een artikel van de werkgroep CGT: overzichtsartikel ‘An AAIDD- informed framework for cognitive behavioural case formulation and cognitive behaviour therapy for young people with mild intellectual disabilities of borderline intellectual functioning (MID-BIF)‘ 

De Academische Werkplaats Kajak is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In samenwerking met de kernpartners werken wij aan onderzoek en materialen die bijdragen aan ons doel.