Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak heeft als missie om de eigen regie en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te vergroten. Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg nodig. Kajak stimuleert een gezamenlijke kennisontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en er worden voorstellen voor scholing en beleid ontwikkeld.


Lees meer...

Nieuwe AW Kajak handreiking! Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische stoornissen

“Bloed, zweet en tranen heeft het gelukkig niet gekost,’ licht psychiater en voorzitter van de multidisciplinaire werkgroep Margriet Laar toe, ‘maar koffie, geduld en heel wat kilometers in de trein wel.’ Het was dan ook geen kleine klus om verschillende disciplines (volwassen-psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, verpleegkunde en arts verstandelijk gehandicapten) samen te brengen en tot consensus te laten komen voor de handreiking die uiteindelijk ‘Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische stoornissen’ zou gaan heten.


Lees meer...

AW Kajak Congres vanwege Corona verplaatst!

Het spijt ons u te moeten mededelen dat het 2de Academische Werkplaats Kajak congres ‘LVB & Psychiatrie: Samen op Koers! vanwege de Corona maatregelen helaas niet door kan gaan op 9 juni 2020.

We schuiven het congres daarom door naar een hopelijk gezond jaar met de datum donderdag 3 juni 2021! Locatie blijft het Postillion Hotel te Bunnik.


Lees meer...

AW Kajak handreiking! CGT bij jeugdigen met een LVB en een psychische stoornis

Met gepaste trots presenteert de Academische Werkplaats Kajak haar nieuwste handreiking: Cognitieve gedragstherapie bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis.

De leden van de multidisciplinaire werkgroep hebben de afgelopen jaren hard aan deze handreiking gewerkt en met resultaat! Deze handreiking behandelt een breed scala aan klinische ervaringen en wetenschappelijke evidentie die op korte en bondige wijze worden uitgelegd. De gratis te downloaden handreiking is bedoeld voor behandelaren die CGT aan deze doelgroep geven, en kan direct in de klinische praktijk ingezet worden.


Lees meer...

AW Kajak Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB

De werkgroep ‘Middelengebruik en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)’ van de Academische Werkplaats Kajak heeft een gratis te downloaden handreiking geschreven met een overzicht van ‘best practice’ methodieken en interventies voor diagnostiek, preventie en behandeling van verslavingsproblematiek specifiek gericht op jongeren en volwassenen met een LVB.


Lees meer...

Nieuws: AW Kajak werkgroep Straatwijzer artikel in Kind & Adolescent Praktijk nummer 4

Een mooi artikel van Mandy Spaltman en Sammy Roording-Ragetlie over de digitale blended psycho-educatiemodule Straatwijzer voor jongeren met een LVB en bijkomende psychiatrische stoornissen, en voor hun ouders. Dankzij onder meer strips, filmpjes en audiofragmenten zorgt Straatwijzer voor een significante kennisverbetering. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de 2.0 versie.


Lees meer...

AW Kajak stelt zich voor op eerste Researchdag van de AAW VB

Veel inspiratie, verbinding en enthousiasme voelbaar op eerste Researchdag van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

Op 16 januari vond de eerste Researchdag plaats in Rotterdam van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Met ruim 100 aanwezigen uit het hele land, interessante sprekers en workshops, was het een succesvol evenement. Tijdens deze dag ‘Let’s connect’ stond elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen centraal. Onderzoekers en vakgenoten gingen met elkaar in gesprek over verschillende thema’s, onderzoeken en de laatste ontwikkelingen.


Lees meer...

Nieuws: AW Kajak werkgroepleden Onderzoek & Ontwikkeling krijgen 1,5 miljoen euro voor 8 jaar onderzoek!

Anderhalf miljoen voor onderzoek psychische problematiek bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc gaan samen met maatschappelijke partners, in kaart brengen hoe vaak jongeren met een licht verstandelijke beperking psychische problemen hebben en hoe ze behandeld kunnen worden. Het project werd onlangs gehonoreerd door ZonMw met anderhalf miljoen euro subsidie.

 

Aankondiging DIDS project door ZonMw

 

 


Lees meer...

Cursus N=1 onderzoek

Onder de leden van het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB) is een groeiende vraag naar kennis over het uitvoeren van N=1 onderzoek. In de daartoe ontwikkelde cursus leren deelnemers op een eenvoudig en uitvoerbaar niveau aan de slag te gaan. Zodoende kunnen zij bijdragen aan evidence based practice.
De cursus staat ook open voor medewerkers van lidinstellingen van de VGN. In de cursus gaat het niet uitsluitend over de LVB; alle thema’s uit de gehandicaptenzorg kunnen aan de orde komen.
De cursus wordt gegeven door medewerkers van het bureau van het LKC LVB, dr. Joop Hoekman en dr. Albert Ponsioen. Inmiddels is er een cursusboek en is er een webinar versie van de cursus gestart.

Voor meer informatie klik hier


Lees meer...

Nieuws Interview met AW Kajak werkgroepleden in Kind en Adolescent Praktijk

Verslavingszorg aan LVB-jongeren: complex én uitdagend

Dr. Neomi van Duijvenbode en dr. Evelien Poelen doen onderzoek naar verslavingsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Onlangs schreven zij een handreiking voor professionals over geschikte preventie en behandeling van verslavingsproblematiek bij jeugdigen en volwassenen met LVB.


Lees meer...

Nieuws

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde als werkgroep binnen de Academische Werkplaats Kajak de e-learning Transitiecoach LVB samen met verschillende partners. De transitiecoach bereidt jongeren met een LVB en psychische problemen voor op de veranderingen in het leven en de zorg rond hun achttiende jaar. De coach betrekt hen zo goed mogelijk bij de besluitvorming hierover.

Lees hier de eindrapportage van de werkgroep Transitiecoach LVB


Lees meer...

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws wat betreft de activiteiten van de Academische Werkplaats Kajak en geplande bijeenkomsten.


Lees meer...

Werkgroepen

De kern van de Academische Werkplaats Kajak bestaat uit werkgroepen met leden uit het hele land die gezamenlijk werken aan praktisch toepasbare producten. De producten variëren van een Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, onderzoek naar het effect van eHealth bij LVB, richtlijnontwikkeling voor cognitieve gedragstherapie bij mensen met een LVB, etc.


Lees meer...

Handreikingen & Richtlijnen

Hier vindt u (links naar) handreikingen en richtlijnen op het gebied van LVB & Psychische problematiek


Lees meer...

30 januari 2020 Jaarlijks LVB congres (ECB) - psychische problemen

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn extra gevoelig voor psychische problemen. Onderzoek laat zien dat zij een drie tot vier keer zo grote kans hebben om psychopathologie te ontwikkelen dan normaal begaafde mensen. Denk daarbij aan gedrags- en agressieproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angstproblematiek, maar ook aan schizofrenie en psychoses. De oorzaak van hun extra kwetsbaarheid is gelegen in zowel biologische, psychische als omgevingsfactoren. Op het jaarlijks congres over LVB zal uitvoerig stilgestaan worden bij de manieren waarop je in de praktijk om kunt gaan met mensen die met deze complexe problematiek door het leven gaan.

Welke hersenmechanismen liggen ten grondslag aan sociaal gedrag en impulsiviteit? In welke mate zijn stress en agressie voorspellers van dreigende psychopathologie? Hoe diagnosticeer, begeleid en behandel je mensen met een licht verstandelijke beperking die tevens last hebben van een depressie of een psychose? Hoe geef je vorm aan herstelgericht werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek? Hoe ga je om met neuro-psychiatrische problemen als bijvoorbeeld verslaving, eetstoornissen, slaapstoornissen of Alzheimer bij mensen met een LVB? Wat kun je doen wanneer de behandeling in de specialistische GGZ onvoldoende aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van iemand met een licht verstandelijke beperking?

Op deze en andere vragen zullen de sprekers op dit congres hun antwoorden geven.

Klik hier voor meer informatie over het congres


Lees meer...

Over AW Kajak in najaarsnummer LVB Onderzoek & Praktijk

In het najaarsnummer van LVB Onderzoek & Praktijk geven wij (Marielle Dekker en Wouter Groen) de stand van zaken weer van de Academische Werkplaats Kajak.

Kajak is in 2016 opgericht door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB in samenwerking met vier lidinstellingen. Wat is er sinds deze oprichting gedaan en wat zijn de plannen voor het komend jaar?

Klik hier om het volledige najaarsnummer te downloaden


Lees meer...

Terugblik van het Kajak-congres – Werken aan samenspel

Op donderdag 17 mei organiseerde de Academische Werkplaats Kajak het congres ‘Psychiatrie en LVB: werken aan Samenspel’.


Lees meer...

Contact

Wilt u contact met ons opnemen? Mailt u dan naar info@awkajak.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ook bellen naar Wouter Groen (op maandagen) of naar Marielle Dekker (op maan-, dins-, en donderdagen) via het nummer van Landelijk Kenniscentrum LVB – 030 740 04 00..

 


Lees meer...