Kinder- en jeugdpsychiatrie & LVB

De Academische Werkplaats Kajak heeft als doel, het vergroten van de eigen regie en participatie van kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek.

Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg nodig. Door deze verbinding komen de jeugd-ggz en de LVB-zorg tot gezamenlijke kennisontwikkeling gericht op twee kerndoelen:

  1. contextgebonden en ontwikkelingsgerichte diagnostiek stimuleren en verbeteren
  2. behandeling en begeleiding verbinden

Werkgroepen AW Kajak

Onderzoek

Studiedag Passende perspectieven

Over AW Kajak

Jongentje met scheepstoeter en pretogen

Nieuws

 Symposium ‘Samen werken werkt’
22 mei 2024 – 13.30-17.00u te Amsterdam (gratis deelname)

Tijdens dit symposium worden de aanwezigen meegenomen in de uitdagingen waar jonge mensen met een LVB op de arbeidsmarkt voor staan, maar ook in de successen en de strategieën die hen helpen. Vooraanstaande sprekers en experts uit het veld delen hun kennis en ervaring. AW Kajak heeft meegewerkt aan het gerelateerde onderzoek Samen Werken Werkt.

De Academische Werkplaats Kajak is in 2016 opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In samenwerking met de kernpartners werken wij aan onderzoek en materialen die bijdragen aan ons doel.