Werkgroep Depressie bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

 

 Achtergrond

Er zijn verschillende richtlijnen over depressieve stoornissen, maar de verbijzondering voor jonge mensen met een LVB mist nog. In de praktijk blijkt dat het signaleren van depressieve klachten bij de intake lastig is. Verder blijkt er binnen de LVB-zorg vaak nog een grote handelingsverlegenheid te bestaan na het stellen van deze psychiatrische diagnose. Binnen de GGz herkent men soms de LVB niet of, als dit wel het geval is, wordt dit aspect in de diagnostiek en behandeling nog vaak veronachtzaamd. 

Doelstelling 

De werkgroep wil de unieke aspecten van een depressieve stoornis in kaart brengen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB. De werkgroep wil kennis uit wetenschappelijk onderzoek en uit de klinische praktijk over diagnostiek en behandeling van jeugdigen en jongvolwassen met een depressie en een LVB bundelen en hierover praktische tips geven. 

 Werkwijze/Producten

  • handreiking depressie bij jeugdigen en jongvolwassen met een LVB
  • addendum depressie bij LVB als toevoeging bij algemene richtlijnen 
  • praktische werkkaarten voor pedagogisch medewerkers 
  • praktische werkkaarten voor gedragswetenschappers/psychiaters