De naam Kajak boven gestileerde golven

Werkgroep Depressie bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Werkgroep Depressie bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Jongere zittend met opgetrokken benen op de grond buiten tegen ene hek. Gezicht verstopt in de armen die op knie steunen.

 Achtergrond

Er zijn verschillende richtlijnen over depressieve stoornissen, maar de verbijzondering voor jonge mensen met een LVB mist nog. In de praktijk blijkt dat het signaleren van depressieve klachten bij de intake lastig is. Verder blijkt er binnen de LVB-zorg vaak nog een grote handelingsverlegenheid te bestaan na het stellen van deze psychiatrische diagnose. Binnen de GGz herkent men soms de LVB niet of, als dit wel het geval is, wordt dit aspect in de diagnostiek en behandeling nog vaak veronachtzaamd. 

Doelstelling 

De werkgroep wil de unieke aspecten van een depressieve stoornis in kaart brengen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB. De werkgroep wil kennis uit wetenschappelijk onderzoek en uit de klinische praktijk over diagnostiek en behandeling van jeugdigen en jongvolwassen met een depressie en een LVB bundelen en hierover praktische tips geven. 

 Werkwijze/Producten

 • handreiking depressie bij jeugdigen en jongvolwassen met een LVB
 • addendum depressie bij LVB als toevoeging bij algemene richtlijnen 
 • praktische werkkaarten voor pedagogisch medewerkers 
 • praktische werkkaarten voor gedragswetenschappers/psychiaters 

Presentatie Depressie bij jeugdigen met een LVB (2023)

Werkgroepleden:

 • Wendy Smulders, GZ-psycholoog bij Expertisecentrum KJP & LVB Herlaarhof
 • Borg Vodegel, SPV/zelfstandige BOPZ-ondersteuner bij Koraal
 • Bas van Diggelen, GZ-psycholoog/systeemtherapeut bij Driestroom
 • Esther Moonen, verpleegkundig specialist GGz (K&K) bij Koraal
 • Kim Bosgra, Gedragskundige polikliniek Alliade Jeugdzorg
 • Jacques Boermans, psychiater bij Koraal
 • Anika Bexkens, klinisch psycholoog/onderzoeker/UHD bij LUBEC-UL/GGZDelftland
 • Marina Berg, GZ-psycholoog bij de Lichtenvoorde
 • Marielle Dekker, voorzitter en programmaleider AW Kajak 

 

Interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep? Stuur een e-mail naar info@awkajak.nl