De naam Kajak boven gestileerde golven

Ik hoor je: suïcidepreventie vanuit het perspectief van jongeren met een LVB en hun naasten

We hebben samen met Karakter, één van de kernpartners van AW Kajak, een projectsubsidie ontvangen via 113 (Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie Jeugd).

Doel
Er is erg weinig onderzoek naar suïcidaliteit en suïcidepreventie bij jeugdigen met een LVB en kennis vanuit het perspectief van deze jeugdigen zelf en hun naasten ontbreekt helemaal. Met dit project vullen we dit kennishiaat op en dragen we bij aan producten die helpen bij het vergroten van handelingsbekwaamheid van zorgprofessionals.

Onderzoeksmethode
In dit kwalitatieve onderzoeksproject gaan we samen met een ervaringsdeskundige in gesprek met jongeren met een LVB en suïcidaliteit en hun naasten over hun behoeften en ervaren bevorderende & belemmerende factoren tijdens hun behandeltraject. De gesprekken worden kwalitatief geanalyseerd en vertaald naar praktische tips voor (zorg)professionals.

Resultaten en opbrengsten
De praktische tips die uit de kwalitatieve analyse voortkomen, worden meegenomen in de update van de Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB en verder geïmplementeerd via initiatieven uit de Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie Jeugd van 113. Deze nieuwe (ervarings)kennis draagt ook bij aan een onderbouwde LVB-verbijzondering van andere bestaande producten voor (zorg)professionals, zoals de Factsheet Suïcide & LVB en de kennisdossiers Suïcide & LVB van de betrokken kenniscentra (zie bij meer informatie). Verder vormt deze ervaringskennis input voor producten van de Academische Werkplaats Kajak.

Meer informatie over suïcidepreventie jeugdigen & volwassenen met een LVB:

Looptijd

Mei 2023 – april 2024

Onderzoekers

Shireen Kaijadoe, onderzoeker, Karakter

Femke van Henten, AIOS psychiatrie, Karakter/Propersona

Ervaringsdeskundige co-onderzoekers

Helen Klip, senior epidemioloog, Karakter

Marielle Dekker, AW Kajak/LKC LVB

 

Subsidiegever
113 - Project ketenbrede werkwijze suïcidepreventie Jeugd (
Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025)